civilna.jpg 

akcioni1.jpg  

 civilna.jpg 

0800-privreda.jpg


SREDNJOBOSANSKI KANTON U BROJKAMA
CENTRAL BOSNIA CANTON IN FIGURES

Download PPT:
Bosanski PPT - 9 MB
English PPT - 9 MB

Imamo 8 gostiju na sajtu
Šumskogospodarsko društvo ˝Šume Središnje Bosne˝ PDF Ispiši
Četvrtak, 14 Decembar 2006
Šumskogospodarsko društvo ˝Šume Središnje Bosne˝ / Šumskoprivredno društvo ˝Srednjobosanske šume˝ / Шумскопривредно друштво ˝Средњобосанске шуме˝ d.o.o. Donji Vakuf.
Ul. 770 SL. BRDS. BRIGADE 20, Donji Vakuf,

Direktor

Fax: 030 206 644
Telefon: 030 270 735

Adresa: 770. slavne brdske brigade 20., 70220 Donji Vakuf, Bosna i HercegovinaMatični registarski broj: 1-4672

Identifikacijski broj: 4236311640001

PDV broj: 236311640001

Kontakt informacije:

tel (centrala): +387(0)30 270 735

fax:+387(0)30 206 644

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova, morate imati uključen Javascript da bi je vidjeli

http://www.sumesb.com.ba

Žiro račun : 3389002210442024 Unicredit Banka d.d.

Info:

Šumskogospodarsko društvo ˝Šume Središnje Bosne˝ / Šumskoprivredno društvo ˝Srednjobosanske šume˝ / Шумскопривредно друштво ˝Средњобосанске шуме˝ d.o.o. Donji Vakuf čiji je osnivač Skupština Kantona Središnja Bosna je pravno lice registrirano sukladno Federalnom Zakonu o šumama (Sl. novine F BiH br. 20/02, 29/03 i 37/04) i Kantonalnim Zakonom o šumama (Sl. novine KSB/SBK br. 14/02) radi upravljanja, uzgoja i zaštite, te korištenja šuma i šumskog zemljišta (gospodarenje državnim šumama) u cilju sticanja dobiti.

Društvo je osnovano osnivačkim aktom tj. Odlukom Vlade Kantona Središnja Bosna u ulozi Skupštine Društva 07. svibnja 2004. godine.

Djelatnosti Društva su:

· 02.011. Uzgoj i zaštita šuma

· 02.012. Iskorištavanje šuma

· 02.020. Šumarske usluge

· 01.500. Lov i briga o divljači

· 14.210. Vađenje šljunka i pijeska

· 51.531. Trgovina na veliko drvom

· 51.650. Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu, obrtništvo
i navigaciju.

· donošenje šumsko-gospodarskih osnova

· izrada projekata za njihovo izvođenje i njihova realizacija

· održavanje i izgradnja šumske infrastrukture

· promet šumskih drvnih sortimenata

· provođenje programa i plana jednostavne i proširene biološke reprodukcije šuma

· provođenje mjera integralne zaštite šuma

· proizvodnja i promet šumskog sjemena te šumskog ukrasnog sadnog materijala

· provođenje planova iskorištavanja sekundarnih šumskih proizvoda

· provođenja planova razvoja šumarstva i mjera racionaliziranja u šumarstvu

· ostali poslovi koje ugovorom ustupa Kantonalna uprava za šumarstvoŠumskogospodarsko društvo ˝Šume Središnje Bosne˝ / Šumskoprivredno društvo ˝Srednjobosanske šume˝ je ustrojeno na nivou Kantona Središnja Bosna. Tvrtka je organizirana na funkcionalnom, procesno-radnom i teritorijalnom principu,sa sjedištem tj. Upravom Društva u Donjem Vakufu i 12 šumarija koje su u granicama općina KSB/SBK.

Tvrtka zapošljava oko 800 djelatnika.
Radi obavljanja poslovnih funkcija Društva i koordiniranja rada i poslovanja dijelova Društva – šumarija, organizirani su sektori:

1. Sektor za pravne i kadrovske poslove,
2. Sektor za ekonomsko financijske i komercijalne poslove,
3. Sektor za razvoj, plan i analizu, uređivanje, drvni fond i edukaciju,
4. Sektor za uzgajanje šuma, sjemensko rasadničku proizvodnju, inegralnu zaštitu šuma i ekologiju,
5. Sektor za iskorištavanje šuma, sekundarne šumske proizvode, usluge u šumarstvu, lov i lovni turizam