civilna.jpg 

akcioni1.jpg  

 civilna.jpg 

0800-privreda.jpg


SREDNJOBOSANSKI KANTON U BROJKAMA
CENTRAL BOSNIA CANTON IN FIGURES

Download PPT:
Bosanski PPT - 9 MB
English PPT - 9 MB

Imamo 4 gostiju na sajtu
Indeks registar informacija u posjedu Vlade SBK/KSB PDF Ispiši
Srijeda, 29 Novembar 2006


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON / KANTON SREDIŠNJA BOSNA

VLADA SREDNJOBOSANSKOG KANTONA


Indeks registar informacija u posjedu
Vlade Srednjobosanskog kantona


U Indeksu registru navedeni su podaci, odnosno informacije koje su pod kontrolom Vlade Srednjobosanskog kantona:

  • Program rada Vlade Srednjobosanskog kantona
  • Izvještaj o radu Vlade Srednjobosanskog kantona
  • Podaci o broju zaposlenika i o školskoj spremi zaposlenika u Vladi Srednjobosanskog kantona
  • Podaci o plaćama i radnom stažu zaposlenika
  • Podaci o inicijativama pokrenutim za donošenje zakona i drugih propisa koje predlaže Vlada Srednjobosanskog kantona
  • Podaci o inicijativama pokrenutim za donošenje propisa i općih akata koje donosi Vlada Srednjobosanskog kantona
  • Podaci o broju i vrsti donesenih akata

Vlada Srednjobosanskog kantona