civilna.jpg 

akcioni1.jpg  

 civilna.jpg 

0800-privreda.jpg


SREDNJOBOSANSKI KANTON U BROJKAMA
CENTRAL BOSNIA CANTON IN FIGURES

Download PPT:
Bosanski PPT - 9 MB
English PPT - 9 MB

Imamo 28 gostiju na sajtu
Sazvana 77. sjednica Vlade SBK PDF Ispiši
Srijeda, 31 Januar 2018
Sazvana 77. sjednica Vlade SBK za četvrtak 1. 2. 2018. sa početkom u 9:00 sati,
D N E V N I R E D

1. Zapisnik sa 76. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona - sekretar Vlade Kantona
2. Prijedlog programa utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu - Skupština Srednjobosanskog kantona
a) Neprofitnim organizacijama
b) Drugim nivoima vlasti i fondovima
c) Pojedincima
3. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa pozicije ''Transfer za izradu šumskogospodarske osnove za privatne šume'', za 2018. godinu - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
4. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa pozicije ''Transfer projektima i aktivnostima na promociji šuma i šumarstva posvećenih obilježavanju Međunarodnog dana šuma'', za 2018. godinu - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
5. Godišnji plan i program projektiranja, rekonstrukcije i sanacije regionalnih puteva na području Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu - Kantonalna direkcija za puteve
a) Godišnji plan i program održavanja regionalnih puteva za 2018. godinu
6. Prijedlog odluke o utrošku sredstava za Srednju školu ''Uskoplje'', Gornji Vakuf - Uskoplje - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
7.Prijedlog odluke o utrošku sredstava namijenjenih za predškolsko obrazovanje za 2017. godinu - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
8.Prijedlog odluke o davanju suglasnosti osnovnim i srednjim školama za raspisivanje natječaja za upražnjena radna mjesta - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
9. Prijedlog odluke odavanju saglasnosti za sklapanje ugovora o djelu za osnovne i srednje škole - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
10. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku opreme za uspostavu mrežnog video nadzora u gradovima Srednjobosanskog kantona - Ministarstvo unutrašnjih poslova
11.Saglasnost za sanaciju kuhinje i hodnika u zgradi Ministarstva unutrašnjih poslova - Ministarstvo unutrašnjih poslova
12. Saglasnost na Plan nabavke roba, usluga i radova u 2018. godini - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
13. Saglasnost za zaključivanje ugovora o povremenim i privremenim poslovima - Uprava za borce
14. Saglasnost za zaključivanje ugovora o zakupu poslovnih prostorija za potrebe revizije - Uprava za borce
15. Informacija po Zaključku Vlade Kantona u vezi upozorenja sudovima Republike Hrvatske - Ministarstvo pravosuđa i uprave
16. Izvještaj o obavljenim revizijama Odjela za internu reviziju - Ministarstvo finansija
a) revizija plaća službi za inspekcijski nadzor kod ministarstava za razdoblje januar - juni 2017. godine
b) revizija obračuna plaća namještenika u pravosudnim institucijama Kantona za razdoblje januar - septembar 2017. godine
17. Izvještaj o korištenju sredstava Tekuće zalihe Budžeta Kantona za IV. kvartal 2017. godine predsjednika Vlade Kantona i ministra finansija - Ministarstvo finansija
18. Izvještaj o realizaciji Zaključaka Vlade Kantona za prvu sjednicu u februaru 2018. godine - Stručna služba Vlade Kantona
a) Ministarstvo pravosuđa i uprave
19. Izvještaj o radu inspekcija za prvu sjednicu u februaru 2018. godine - Stručna služba Vlade Kantona
a) godišnji izvještaj o radu inspekcija Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
20. Molba za prolongiranje roka vraćanja pozajmica - Agencija za privatizaciju u Srednjobosanskom kantonu
21.Saglasnost za nabavku računara za potrebe Službe za zajedničke poslove - Služba za zajedničke poslove
22. Rješenja o ocjenjivanju rukovodećih državnih službenika - Stručna služba Vlade Kantona
23. Rješenja o imenovanju komisija - Ured za javne nabave
a) Komisija za nabavu vozila za potrebe Ministarstva privrede
b) Komisija za ugradnju centralnog grijana i renoviranja prostorija Centra inspekcije Kiseljak
c) Komisija za štampanje Službenih novina Srednjobosanskog kantona
d) Komisija za nabavku usluga za Projekt označavanja naselja, ulica, trgova i zgrada kućnim brojevima
e) Komisija za nabavku opreme za Kantonalnu upravu za civilnu zaštitu
f) Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju člana Centralne komisije za popis sredstava izvora sredstava na dan 31. 12. 2017. godine


PREMIJERKANTONA
TahirLendo, dipl.ing.
 
< Prošli   Sljedeći >