civilna.jpg 

akcioni1.jpg  

 civilna.jpg 

0800-privreda.jpg


SREDNJOBOSANSKI KANTON U BROJKAMA
CENTRAL BOSNIA CANTON IN FIGURES

Download PPT:
Bosanski PPT - 9 MB
English PPT - 9 MB

Imamo 15 gostiju na sajtu
Plan aktivnosti na provođenju javne rasprave PDF Ispiši
Utorak, 28 Novembar 2017
Skupština Srednjobosanskog kantona na XXIV. sjednici održanoj 24. 10. 2017. godine prihvatila je Nacrt zakon o Javno-privatnom partnerstvu (JPP) Srednjobosanskog kantona, i zadužila Ministarstvo privrede odnosno interresornu grupu Vlade SBK da provede javnu raspravu za Lašvansku, Lepeničku i Vrbasku regiju.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Srednjobosanski kanton
Ministarstvo Privrede
Travnik

Broj: 03-02-404/17
Datum: 28.11. 2017. godine

- Udruženja poslodavaca Srednjobosanskog kantona
- Privredna društva sa područja Srednjobosanskog kantona

PREDMET: Plan aktivnosti na provođenju javne rasprave

Poštovani,

Skupština Srednjobosanskog kantona na XXIV. sjednici održanoj 24. 10. 2017. godine prihvatila je Nacrt zakon o Javno-privatnom partnerstvu (JPP) Srednjobosanskog kantona, i zadužila Ministarstvo privrede odnosno interresornu grupu Vlade SBK da provede javnu raspravu za Lašvansku, Lepeničku i Vrbasku regiju.

Javnu raspravu proveli su predstavnici Ministarstva privrede Srednjobosanskog kantona odnosno interresorna radna grupa Vlade Srednjobosanskog kantona, uz podršku predstavnika USAID Projekta jačanja institucija vlasti i procesa u Bosni i Hercegovini (SGIP).
Na javnim raspravama podržan je prijedlog za održavanje dodatne javne rasprave za Udruženja poslodavaca i privredna društva iz privatnog i javnog sektora.
Sa javne rasprave sačinit će se zapisnik o prijedlozima, sugestijama i komentarima, koji će se uzeti u obzir prilikom utvrđivanja Prijedloga zakona.

Pozivamo udruženja poslodavaca i privredna društva iz privatnog i javnog sektora sa područja općina Srednjobosanskog kantona da uzmu učešće u javnoj raspravi koja će se održati 14.12.2017.godine, četvrtak u 11,00 sati u sali zgrade Vlade Srednjobosanskog kantona.

Tekst prihvaćenog Nacrta zakona o javno-privatnom partnerstvu možete preuzeti na stranici Vlade Srednjobosanskog kanona: www.sbk-ksb.gov.ba

Javna rasprava traje do 24.12.2017. godine. Komentari, sugestije i prijedlozi na tekst nacrta Zakona o javno-privatnom partnerstvu se mogu dostaviti i pismenim putem do 24.12. 2017. godine, i to:
1. Putem preporučene pošte
Ministarstvo privrede Srednjobosanskog kantona
Sa naznakom: JPP javna rasprava
Ul. Prnjavor 16a, Travnik
2. Putem email-a: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova, morate imati uključen Javascript da bi je vidjeli

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na broj telefona 030/511-217.

S poštovanjem,

M I N I S T A R
dr. sc. Sedžad Milanović
 
< Prošli   Sljedeći >