civilna.jpg 

akcioni1.jpg  

 civilna.jpg 

0800-privreda.jpg


SREDNJOBOSANSKI KANTON U BROJKAMA
CENTRAL BOSNIA CANTON IN FIGURES

Download PPT:
Bosanski PPT - 9 MB
English PPT - 9 MB

Imamo 4 gostiju na sajtu
Plan aktivnosti na provođenju javne rasprave PDF Ispiši
Utorak, 28 Novembar 2017
Skupština Srednjobosanskog kantona na XXIV. sjednici održanoj 24. 10. 2017. godine prihvatila je Nacrt zakon o Javno-privatnom partnerstvu (JPP) Srednjobosanskog kantona, i zadužila Ministarstvo privrede odnosno interresornu grupu Vlade SBK da provede javnu raspravu za Lašvansku, Lepeničku i Vrbasku regiju.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Srednjobosanski kanton
Ministarstvo Privrede
Travnik

Broj: 03-02-404/17
Datum: 28.11. 2017. godine

- Udruženja poslodavaca Srednjobosanskog kantona
- Privredna društva sa područja Srednjobosanskog kantona

PREDMET: Plan aktivnosti na provođenju javne rasprave

Poštovani,

Skupština Srednjobosanskog kantona na XXIV. sjednici održanoj 24. 10. 2017. godine prihvatila je Nacrt zakon o Javno-privatnom partnerstvu (JPP) Srednjobosanskog kantona, i zadužila Ministarstvo privrede odnosno interresornu grupu Vlade SBK da provede javnu raspravu za Lašvansku, Lepeničku i Vrbasku regiju.

Javnu raspravu proveli su predstavnici Ministarstva privrede Srednjobosanskog kantona odnosno interresorna radna grupa Vlade Srednjobosanskog kantona, uz podršku predstavnika USAID Projekta jačanja institucija vlasti i procesa u Bosni i Hercegovini (SGIP).
Na javnim raspravama podržan je prijedlog za održavanje dodatne javne rasprave za Udruženja poslodavaca i privredna društva iz privatnog i javnog sektora.
Sa javne rasprave sačinit će se zapisnik o prijedlozima, sugestijama i komentarima, koji će se uzeti u obzir prilikom utvrđivanja Prijedloga zakona.

Pozivamo udruženja poslodavaca i privredna društva iz privatnog i javnog sektora sa područja općina Srednjobosanskog kantona da uzmu učešće u javnoj raspravi koja će se održati 14.12.2017.godine, četvrtak u 11,00 sati u sali zgrade Vlade Srednjobosanskog kantona.

Tekst prihvaćenog Nacrta zakona o javno-privatnom partnerstvu možete preuzeti na stranici Vlade Srednjobosanskog kanona: www.sbk-ksb.gov.ba

Javna rasprava traje do 24.12.2017. godine. Komentari, sugestije i prijedlozi na tekst nacrta Zakona o javno-privatnom partnerstvu se mogu dostaviti i pismenim putem do 24.12. 2017. godine, i to:
1. Putem preporučene pošte
Ministarstvo privrede Srednjobosanskog kantona
Sa naznakom: JPP javna rasprava
Ul. Prnjavor 16a, Travnik
2. Putem email-a: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova, morate imati uključen Javascript da bi je vidjeli

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na broj telefona 030/511-217.

S poštovanjem,

M I N I S T A R
dr. sc. Sedžad Milanović
 
< Prošli   Sljedeći >