civilna.jpg 

akcioni1.jpg  

 civilna.jpg 

0800-privreda.jpg


SREDNJOBOSANSKI KANTON U BROJKAMA
CENTRAL BOSNIA CANTON IN FIGURES

Download PPT:
Bosanski PPT - 9 MB
English PPT - 9 MB

Imamo 1 gosta na sajtu
OBAVJEST O PODUZIMANJU PREVENTINVIH MJERA ZAŠTITE PDF Ispiši
Petak, 24 Novembar 2017
OBAVJEST SVIM FIZIČKIM I PRAVNIM OSOBAMA O PODUZIMANJU PREVENTINVIH MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA U JESENJEM I ZIMSKOM PERIODU

Prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda u narednom periodu očekuje se pogoršanje vremenskih prilika,praćeno kišom, snijegom iznad 700m nadmorske visine i postepenim padom temperature zraka.Tijekom jesenjeg i zimskog perioda povećana  je opasnost od izbijanja prirodnih i drugih nesreća: poplava, klizišta,snježnih padalina i niskih temperature, leda i ledenica, jakog vjetra drugo a imajući u vidu da je u  predhodnim periodima uočena neadekvatna pripremljenost određenog broja subjekata zaštite I spašavanja u odgovoru na prirodne i druge nesreće, obavještavamo sve pravne i fizičke osobe da preventivno radi zaštite života ljudi i materijalno- tehničkih sredstava ODMAH poduzmu preventivne mjere koje su propisane Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH" broj 39/3,22/06 i 43/10 - u daljem tekstu: Zakon o zaštiti i spašavanju) a posebno mjere koje se odnose na:

·      Obvezu pravnih osoba da donesu planove zaštite i spašavanja za svoje djelovanje u zaštiti i spašavanju, planiranje i osiguranje materijalno-tehničkih sredstava za provođenje mjera zaštite i spašavanja, organizaciju svojih snaga civilne zaštite ( stožera-štabova, postojbi-jedinica i povjerenika civilne  zaštite), te opremanju tih snaga potrebnom opremom i sredstvima i njihovim osposobljavanjem za učešće u zaštiti i spašavanju;

·      Provođenje osobne i uzajamne zaštite građana, kao najmasovnijeg oblika pripremanja i organiziranog učešća građana u zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.

Apeliramo na sve subjekte zaštite i spašavanja da odmah poduzmu preventivne mjere zaštite jer će se samo tako stvoriti predpostavke za efikasnije i brže reagiranje svih struktura zaštite i spašavanja u pravovremenom odgovoru na sve buduće potencijalne


izazove i prijetnje,a samim tim će se izbjeći velike materijalne štete, kao i brojne povrede i ljudske žrtve.

Velike snježne oborine mogu za posljedicu imati prekid prometa, što može izazvati kratkotrajan prekid opskrbe stanovništva hranom, otežano pružanje zdravstvene pomoći, prekid rada u gospodarskim objektima zbog nemogućnosti dolaska radnika na posao, te prekide u opskrbi električnom energijom zbog prekida u sustavu prijenosa električne energije. Isto tako, moglo bi doći do pada telekomunikacijskog sustava ukoliko se radi o vanjskoj mreži. Na području Kantona  Središnja Bosna u zimskim mjesecima redovita je pojava poledice na cestama, koja se zadržava relativno kratko tako da njezino nastajanje ne može bitno poremetiti odvijanje redovnog života i opskrbu stanovništva.

Što učiniti u slučaju jake zime?

-  Što manje boravite na otvorenom ili u negrijanom zatvorenom prostoru.

-  Prije izlaska na otvoreno slojevito obucite dovoljno toplu odjeću i obuću.

-  Ne izlazite na zaleđene vodene površine zbog opasnosti od pucanja leda, propadanja u ledenu vodu  i utapanja.

-   U prostorijama koje nisu grijane ispustite vodu iz vodovodnih cijevi, spremnika ili grijača vode te sustava centralnog grijanja koji nije u funkciji, a u zahodsku školjku i podne sifone ulijte tekućinu koja se ne smrzava ili sol.

Što učiniti u slučaju snijega i poledice?

-  Redovito čistite pločnike i pristupne putove do svog objekta od snijega i poledice.

-  Ako led ne možete očistiti s pločnika, posipajte ga sredstvima za uklanjanje leda ili solju.

-  Koristite obuću s gumenim hrapavim potplatom.

-  Budite oprezni kad hodate uz zgrade ili ispod drveća, jer s njih iznenada može pasti snijeg ili led te iz istog razloga ne parkirajte svoje vozilo na takvim mjestima.

-   Temeljito očistite snijeg i led sa svoga vozila prije uključivanja u promet, uz obvezno korištenje zimske opreme na vozilu.

 

  Također napominjemo na dužnost svih subjekata zaštite i spašavanja da ODMAH čim primijete ili saznaju za neku opasnost ili pojavu koja može dovesti do nastanka prirodne i druge nesreće, sve podatke o istoj dostave Kantonalnom operativnom centru civilne zaštite na tel. broj

121, koji radi neprekidno 24 sata svaki dan.

 

KANTONALNI OPERATIVNI CENTAR

 
< Prošli   Sljedeći >