civilna.jpg 

akcioni1.jpg  

 civilna.jpg 

0800-privreda.jpg


SREDNJOBOSANSKI KANTON U BROJKAMA
CENTRAL BOSNIA CANTON IN FIGURES

Download PPT:
Bosanski PPT - 9 MB
English PPT - 9 MB

Imamo 25 gostiju na sajtu
Održan peti sastanak Mreže kantonalnih praktičara PDF Ispiši
Utorak, 14 Novembar 2017
Mreža kantonalnih praktičara je inicijativa koju je, uz podršku Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP), pokrenuo Federalni zavod za programiranje razvoja.

Sekretar Ureda za evropske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu, gospodin Muhamed Softić, kao predstavnik Srednjobosanskog kantona sudjelovao je na trodnevnom skupu, petom po redu ove mreže, koji se održao u Širokom Brijegu i Splitu.

Na skupu su učestvovali premijeri Zapadnohercegovačkog, Posavskog i Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, gradonačelnik Širokog Brijega, predstavnici kantonalnih jedinica za upravljanje razvojem iz osam kantona i četiri jedinice lokalne samouprave iz Zapadnohercegovačkog kantona.

Na skupu članova Mreže kantonalnih praktičara, razmatrano je provođenje Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji BiH, koji je usvojen u aprilu ove godine. Predstavljen je status izrade podzakonskih akata koji proizilaze iz Zakona.Prezentirana su dobra iskustva i naučene lekcije o strateškom planiranju i ulozi kantonalnih razvojnih agencija i kantonalnih partnerskih vijeća u provedbi strategija i razvojnih projekata.
 
< Prošli   Sljedeći >