civilna.jpg 

akcioni1.jpg  

 civilna.jpg 

0800-privreda.jpg


SREDNJOBOSANSKI KANTON U BROJKAMA
CENTRAL BOSNIA CANTON IN FIGURES

Download PPT:
Bosanski PPT - 9 MB
English PPT - 9 MB

Imamo 3 gostiju na sajtu
Okrugli sto na temu "Razmjena iskustava o antikorupcijskim naporima antikorupcijskih timova" PDF Ispiši
Petak, 10 Novembar 2017
Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini je organizirala Okrugli sto o temi „Razmjena iskustava o antikorupcijskim naporima antikorupcijskih timova Zeničko-dobojskog i Srednjobosanskog kantona“. Okruglom stolu su prisustvovali, osim timova, i predstavnici pilot-općina Kakanj, Travnik i Bugojno.
Ciljevi održavanja Okruglog stola su unapređenje i koordinacija te razmjena stajališta u smislu buduće saradnje svih relevantnih sudionika u prevenciji korupcije.
Premijer Srednjobosanskog kantona Tahir Lendo je izjavio da je Vlada Srednjobosanskog kantona iskazala interes za realiziranje antikorupcijskih aktivnosti, te da njihov Tim za borbu protiv korupcije ima podršku.


 
< Prošli   Sljedeći >