civilna.jpg 

akcioni1.jpg  

 civilna.jpg 

0800-privreda.jpg


SREDNJOBOSANSKI KANTON U BROJKAMA
CENTRAL BOSNIA CANTON IN FIGURES

Download PPT:
Bosanski PPT - 9 MB
English PPT - 9 MB

Imamo 21 gostiju na sajtu
Saopštenje sa 27.vanredne sjednice Vlade SBK PDF Ispiši
Petak, 03 Novembar 2017
Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK utvrdila Nacrt Budžeta SBK za 2018.godinu
i Nacrt Zakona o izvršenju Budžeta SBK za 2018.godinu i uputila u dalju proceduru, Budžet SBK za 2018. godinu iznosi kako slijedi:
Prihodi 200.237.100,00 KM
Rashodi 200.237.100,00 KM
Razlika (višak/manjak) -

Data je i Saglasnost na Mišljenje o nacrtu Zakona o rješavanju radnih sporova, kao dobar osnov za bolje uređenje ove oblasti, a na prijedlog Ministarstvo privrede.
 
< Prošli   Sljedeći >