civilna.jpg 

akcioni1.jpg  

 civilna.jpg 

0800-privreda.jpg


SREDNJOBOSANSKI KANTON U BROJKAMA
CENTRAL BOSNIA CANTON IN FIGURES

Download PPT:
Bosanski PPT - 9 MB
English PPT - 9 MB

Imamo 13 gostiju na sajtu
Sazvana 66.sjednica Vlade SBK PDF Ispiši
Utorak, 03 Oktobar 2017
Sazvana 66. sjednica Vlade SBK za četvrtak 5. 10. 2017. godine, sa početkom u 9 sati,......

D N E V N I R E D

1. Zapisnik sa 65. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona– sekretar Vlade Kantona
2. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
3. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Godišnjeg plana i programa održavanja i Godišnjeg plana i programa rekonstrukcije regionalnih puteva - Kantonalna direkcija za puteve
4. Prijedlog odluke o prihvaćanju Sporazuma o produženju primjene Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i radnika u oblasti šumarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
5. Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija iutroška sredstava za poticaje u poljoprivredi (pomoć javnim preduzećima) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
6. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku namještaja u OŠ "Hasan KjafijaPreuščak" Donji Vakuf – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o nabavci toplovodnog kotla za grijanje na pelet u JU za Predškolsko vaspitanje i obrazovanje Fojnica – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
8. Prijedlog odluka o dodjeli ugovora za pružanje usluga banjsko-klimatskog liječenja – Kantonalna uprava za branioce
9. Saglasnost za nabavku usluga za dogradnju RAS softwer za potrebe Ministarstva finansija – Ministarstvo finansija
10. Saglasnost za nabavku trakastih zavjesa za potrebe Općinskog suda u Jajcu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
11. Saglasnot za popunu upražnjenih radnih mjesta ( namještenika- čuvara šuma) u Kantonalnoj upravi za šumarstva – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
12. Saglasnost za pokretaje postupaka javnih nabavki za potrebe osnovnih škola ( 10 škola) – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
13. Informacija o realizaciji mjera iz Reformske agende 2015-2018 i mjera iz Akcijskog plana za realizaciju prioriteta iz izvještaqja o Bosni i Hercegovini za 2016. godinu preuzetih iz Programa rada Vlade za 2017.godinu – Ured za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu
14. Informacija o utrošku sredstava za kapitalne izdatke u 2017.godini – Ministastvofinansija
15. Mišljenje na tekst Nacrta sporazuma o saradnji u oblasti turizma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republika Makedonije – Ministatrstvo privrede


PREMIJER KANTONA
TahirLendo, dipl.ing.

 
< Prošli   Sljedeći >