civilna.jpg 

akcioni1.jpg  

 civilna.jpg 

0800-privreda.jpg


SREDNJOBOSANSKI KANTON U BROJKAMA
CENTRAL BOSNIA CANTON IN FIGURES

Download PPT:
Bosanski PPT - 9 MB
English PPT - 9 MB

Imamo 3 gostiju na sajtu
Sazvana 62.sjednica Vlade SBK PDF Ispiši
Ponedjeljak, 17 Juli 2017
Sazvana 62. sjednica Vlade SBK za srijedu 19. 7. 2017. godine, sa početkom u 9 sati,......

D N E V N I R E D

1. Zapisnik sa 61. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona – sekretar Vlade Kantona
2. Nacrt programa javnih investicija Srednjobosanskog kantona za period 2018-2020.godina – Ministarstvo finansija
3. Prijedlog odluke o iznosu i isplati regresa za 2017.godinu – Ministarstvo finansija
4. Prijedlog odluke o uračunavanju troškova slanja prekršajnog naloga na teret počinitelju prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja na cestama – Ministarstvo unutrašnjih poslova
5. Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih za sufinansiranje prijevoza učenika osnovnih škola za V. mjesec 2016./2017. godine – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
6. Prijedlog odluke o utrošku sredstava namijenjenih za adaptaciju krova školske sale u ''I. Osnovne škole Bugojno'', Bugojno – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
7. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za rekonstrukciju i dogradnju parking prostora ispred zgrade"Tri bora" – Služba za zajedničke poslove
8. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za naknadne radove na rekonstrukciji i dogradnji parking prostora ispred zgrade Vlade Kantona – Služba za zajedničke poslove
9. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za izvođenje geodetskog premjera rudarskih radova koji se izvode na osnovu ugovora o koncesijama za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina – Ministarstvo privrede
10. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju arhitektonsko-građevinskog kamena mramora na lokalitetu "Dolovi-Begova Brezača" općina Novi Travnik – Ministarstvo privrede
11. Izvještaj o radu Regionalne Ekonomske Zajednice za 2016. godinu - Ministarstvo privrede
12. Prijedlog odluke o pokretanju postupka javne nabavke za potrebe Kantonalne uprave za civilnu zaštitu - Uprava za civilnu zaštitu
13. Saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke za niže potrošačke jedinice – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
14.Saglasnost za nabavku roba i usluga za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova – Ministarstvo unutrašnjih poslova
a) za obilježavanje vozila
b) za nabavku i ugradnju LED blinkera sa zvučnom signalizacijom
c) za nabavku opreme za video nadzor
d) za nabavku gumenih prostirača
15.Saglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za izradu programa za izračunavanje penzijskog staža za uposlenike MUP-a – Ministarstvo unutrašnjih poslova
16. Zahtjev za preispitivanje Zaključka Vlade Kantona o isplatama jubilarnih nagrada – Ministarstvo unutrašnjih poslova
17. Saglasnost za nabavku klima uređaja za potrebe Ministarstva finansija - Ministarstvo finansija
18. Saglasnost za pokretanje procedure za prodaju poslovnog prostora u zgradi Vlade Kantona koje koristi PPUD "Dalas" - Agencija za privatizaciju


PREMIJER KANTONA
TahirLendo, dipl.ing.
 
< Prošli   Sljedeći >