civilna.jpg 

akcioni1.jpg  

 civilna.jpg 

0800-privreda.jpg


SREDNJOBOSANSKI KANTON U BROJKAMA
CENTRAL BOSNIA CANTON IN FIGURES

Download PPT:
Bosanski PPT - 9 MB
English PPT - 9 MB

Imamo 3 gostiju na sajtu
Sazvana 61.sjednica Vlade SBK PDF Ispiši
Srijeda, 12 Juli 2017
Sazvana 61. sjednica Vlade SBK za četvrtak 13. 7. 2017. godine, sa početkom u 9 sati,......
D N E V N I R E D

1. Zapisnik sa 60. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona– sekretar Vlade Kantona
2. Mišljenje na Federalni Nacrt zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih proizvoda i ostalih proizvoda za pušenje - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
3. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Kantona za 2017. godinu, za poticaje u poljoprivredi (pomoć privatnim poduzećima - zemljoradnička zadruga AT Donji Vakuf) - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
4. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Kantona za 2017. godinu, za poticaje u poljoprivredi (pomoć javnim poduzećima) - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
5. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Kantona za 2017. godinu, za poticaje u poljoprivredi (pomoć poljoprivrednim proizvođačima) - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
6. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izgradnju kanalizacije u MZ Bučići, općina Novi Travnik - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
7. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izgradnju vodovoda u mjestu Strane, II faza, općina Busovača - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
8. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za isporuku vodomaterijala za izgradnju vodovoda Lendići i Bešpelj, općina Jajce - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
9. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izradu elaborata o gospodarenju šumama u zoni sanitarne zaštite izvorišta Kruščica, općina Vitez - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
10. Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava za visoko školstvo - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
11. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2017. godinu, za rekonstrukciju krova i poda u zgradi Osnovne škole ''Musa Ćazim Ćatić'', Novi Travnik - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
12. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za 2017. godinu, za zamjenu poda u zgradi Osnovne škole ''Fra Marijan Šunjić''- Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa
13. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstavaBudžeta Srednjobosanskog kantona za 2017. godinu, za adaptaciju prostora kotlovnice u Osnovnoj školi ''Kiseljak'', Kiseljak - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
14. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za plaćanje drugog dijela obavljanja nadzora nad izvođenjem radova II. faze na zgradi Arhiva - Kantonalni arhiv
15. Prijedlog odluke o izdvajanju i raspodjeli sredstava za psihosocijalno liječenje korisnika braniteljsko invalidske skrbi - Uprava za borce
16. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za udruženja boraca - Uprava za borce
17. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izgradnju i uređenje spomen obilježja - Uprava za borce
18. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za uređenje grobalja i mezarja - Uprava za borce
19. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za uređenje portirnice u zgradi Vlade Kantona - Služba za zajedničke poslove
20. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponudžača za izradu procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara Srednjobosanskog kantona - Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
21. Prijedlog odluke o pokretanju postupka javne nabave za nabavku radiografskog RTG sistema za potrebe Bolnice za plućne bolesti Travnik - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
22. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za nabavku CT aparata za potrebe Hrvatske bolnice ''Dr. Fra Mato Nikolić'', Nova Bila - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
23. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za nabavu terenskih vozila za potrebe Kantonalne uprave za šumarstvo - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
24. Saglasnost za zakup poslovnog prostora za potrebe Kantonalne uprave za šumarstvo - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
25.Saglasnost za nabavu telefonske centrale za potrebe PS Busovača - Ministarstvo unutrašnjih poslova
26.Saglasnost za potpisivanje ugovora o djelu za provedbu projekta: ''Skrining vida'' za učenike s potencijalnim problemima vida - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa
27. Izvještaj Odjela Interne revizije o praćenju provođenja preporuka (4x) - Ministarstvo finansija
a) po reviziji izdataka po osnovu drugih samostalnih djelatnosti (izdaci po osnovu ugovora o djelu i ugovora o privremenim i povremenim poslovima u srednjim školama Srednjobosanskog kantona )
b) po reviziji trošenja sredstava u OŠ Busovača u školskoj 2015./2016. godini
c) po reviziji plaća, sudaca, tužitelja, pravobranitelja i državnih službenika u općinskim sudovima, Kantonalnom sudu, tužilaštvu i pravobranilaštvu
d) po reviziji trošenja sredstava u OŠ ''Nova Bila'', u 2016. godini
28. Informacija o zahtjevima za naknadu troškova odvokatskim kućama u postupku javnih nabava - Služba za zajedničke poslove
29. Saglasnost za povećanje reprezentacije za policijskoga komesara za jun 2017. godine - Ministarstvo unutrašnjih poslova
30. Izvještaj o radu inspekcija za juni 2017. godine
a) Ministarstvo privrede
b) Ministarstvo unutrašnjih poslova
c) Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporata
d) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
31. Razrješenja i imenovanja
a) Rješenje o imenovanju Kantonalne komisije za dodjelu komcesija iz oblasti vodoprivrede
b) Rješenje o razrješenju članova Upravnog odbora ''Treće osnovne škole'', Oborci, Donji Vakuf
c) Rješenje o razrješenju članova Upravnog odbora Osnovne škole ''Hasan KjafijaPruščak'', Prusac, Donji Vakuf

PREMIJER KANTONA
TahirLendo, dipl.ing.
 
< Prošli   Sljedeći >