civilna.jpg 

akcioni1.jpg  

 civilna.jpg 

0800-privreda.jpg


SREDNJOBOSANSKI KANTON U BROJKAMA
CENTRAL BOSNIA CANTON IN FIGURES

Download PPT:
Bosanski PPT - 9 MB
English PPT - 9 MB

Imamo 2 gostiju na sajtu
Potpisan Memorandum o saradnji PDF Ispiši
Srijeda, 31 Maj 2017
Danas je u Travniku potpisan triparitetni Memorandum o saradnji između mreže ACCOUNT, Vlade Srednjobosanskog kantona i Agencije za prevenciju i koordinaciju borbe protiv korupcije - APIK.
Memorandum su potpisali direktor mreže Eldin Karić, Premijer Vlade Srednjobosanskog kantona Tahir Lendo i zamjenik direktora APIK-a, Dragan Slipac.

Navedeni Memorandum predstavlja osnovu saradnje kroz realizaciju određenih mjera i aktivnosti Akcionog plana za provođenje Strategije borbe protiv korupcije, ali i pružanje tehničke podrške, izgradnje institucionalnog kapaciteta, razmjenu informacija i iskustava.KABINET PREMIJERA
 
< Prošli   Sljedeći >