civilna.jpg 

akcioni1.jpg  

 civilna.jpg 

0800-privreda.jpg


SREDNJOBOSANSKI KANTON U BROJKAMA
CENTRAL BOSNIA CANTON IN FIGURES

Download PPT:
Bosanski PPT - 9 MB
English PPT - 9 MB

Imamo 4 gostiju na sajtu
Sazvana 55.sjednica Vlade SBK PDF Ispiši
Srijeda, 10 Maj 2017
Sazvana 55. sjednica Vlade SBK za četvrtak 11.5.2017. godine, sa početkom u 9 sati,...

D N E V N I R E D

1. Zapisnik sa 23. vanredne i 54. redovne sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona – sekretar Vlade Kantona
2. Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava za poticaje poljoprivredi (primarna poljoprivredna proizvodnja u 2017. godini) - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
3. Prijedlog odluke o određivanju osnovice za plaću za april 2017. godine - Ministarstvo finansija
4. Prijedlog odluke o određivanju iznosa naknade za topli obrok za II. kvartal 2017. godine - Ministarstvo finansija
5. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izradu idejnih projekata za zgrade policijskih stanica - Ministarstvo unutrašnjih poslova
6. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku klima uređaja za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova - Ministarstvo unutrašnjih poslova
7. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavu perača motornih vozila za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova - Ministarstvo unutrašnjih poslova
8. Prijedlog odluke o utvrđivanju naknade za rad članovima Tima za sprječavanje korupcije - Ministarstvo unutrašnjih poslova
9. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Općini Novi Travnik za sanaciju štete na objektu u vlasništvu Smajić Rešada - Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
10. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava u svrhu liječenja Franji Vukoviću - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
11. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za Hrvatsku bolnicu ''Dr. Fra Mato Nikolić'', Nova Bila, za popravku CT aparata - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
12. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za potrebe Bolnice Travnik (za nabavu CR-a) - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
13. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za potrebe Bolnice Travnik (za nabavu CT aparata - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
14. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za potrebe Bolnice Travnik, za adaptaciju prostora za korištenje CT aparata - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
15. Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih za sufinansiranje osnovnih muzičkih škola za V. i VI. mjesec 2017. godine - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
16. Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih za sufinansiranje prijevoza učenika osnovnih škola koji nemaju organizirani prijevoz, za II. polugodište nastavne 2016./2017. godine - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
17. Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih za sufinansiranje prijevoza učenika osnovnih škola u proračunskoj 2017. godini, za III. mjesec 2016./2017. godine - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
18. Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih za opremanje školske radionice u S. M. Š. ''Zijah Dizdarević'', Fojnica - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
19. Prijedlog odluke o utrošku sredstava za Osnovnu školi ''Mehmedalija Mak Dizdar'', Vodovod - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
20. Prijedlog odluke o utrošku sredstava za Osnovnu školi ''Dr. Boris Čorić'', Kreševo - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
21. Prijedlog odluke o utrošku sredstava za Osnovnu školi ''Kiseljak 2'', Zabrđe, Kiseljak - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
22. Prijedlog odluke o dodjeli ugovora za izbor najpovoljnijeg ponuđača za rekonstrukciju krova u sali za fizičko vaspitanje Osnovne škole ''Kaonik'', Busovača - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
23. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za stipendiranje i školovanje djece boraca i članova njihovih obitelji - Uprava za borce
24. Saglasnost za produženje ugovora za ortopedska pomagala do okončanja žalbenog roka - Uprava za borce
25. Prijedlog odluke o izboru drugorangiranog ponuđača za održavanje računarske opreme, printera i kopir aparata - Služba za zajedničke poslove
26. Prijedlog odluka o izboru najpovoljnjih ponuđača za nabavku roba i usluga za potrebe Vlade Kantona - Služba za zajedničke poslove
a) za nabavku i ugradnju rezervnih dijelova za vozila i motocikle
b) za vulkanizerske usluge i usluge pranja vozila
c) za autolimarske i lakirerske usluge
d) za nabavku auto guma
e) za nabavku kancelarijskog materijala
f) za nabavku materijala i tehničko održavanje zgrada
27. Prijedlog zaključka o sufinansiranju Projekta (IV. faza), energetske efikasnosti u Hrvatskoj bolnici ''Dr. Fra Mato Nikolić'', Nova Bila - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
28. Saglasnost za nabavu kancelarijskog namještaja i računarske opreme- Ured za javne nabavke
29. Saglasnost za nabavu kancelarijskog namještaja i računarske opreme- Ured za Evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu
30. Saglasnost za pokretanje postupka za izradu glavnih projekata za zgrade policijskih stanica - Ministarstvo unutrašnjih poslova
31. Saglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za obavljanje poslova višeg stručnog saradnika za provođenje propisa iz oblasti sigurnosti prometa - Ministarstvo unutrašnjih poslova
32. Saglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za potrebe Kantonalnog arhiva - Arhiv
33. Saglasnost za produženje Ugovora o djelu za obavljanje poslova spremačice u Kantonalnom arhivu - Arhiv
34. Izvještaj o rezultatima korištenja mobilnih i fiksnih radara za I. tromjesečje 2017. godine - Ministarstvo unutrašnjih poslova
35. Izvještaji o realizaciji zaključaka za prvu sjednicu u maju 2017. godine
a) Ministarstvo privrede
b) Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
36. Razrješenja i imenovanja
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na imenovanje članova Nadzornog odbora ŠGD ''Srednjobosanske šume / Šume Središnje Bosne'', Donji Vakuf


PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo,dipl.ing.
 
< Prošli   Sljedeći >