civilna.jpg 

akcioni1.jpg  

 civilna.jpg 

0800-privreda.jpg


SREDNJOBOSANSKI KANTON U BROJKAMA
CENTRAL BOSNIA CANTON IN FIGURES

Download PPT:
Bosanski PPT - 9 MB
English PPT - 9 MB

Imamo 4 gostiju na sajtu
Sazvana 54.sjednica Vlade SBK PDF Ispiši
Utorak, 25 April 2017
Sazvana 54. sjednica Vlade SBK za četvrtak 27.4.2017. godine, sa početkom u 9 sati,...

D N E V N I R E D

1. Zapisnik sa 53. sjednice VladeSrednjobosanskog kantona – sekretar Vlade Kantona
2. Prijedlog odluke o usvajanju Programa mjera zdravstvene zaštite životinja i zaštite zdravlja bilja za 2017. godinu - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
3. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz Tekuće zalihe Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2017. godinu, za potrebe Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
4. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za potporu vjerskim zajednicama u 2017. godini - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
5. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće zalihe Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2017. godinu, za potrebe škola za pokriće vanrednih troškova reperezentacije - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
6. Prijedlog odluke o dodjeli ugovora za sanaciju krova na sportskoj dvorani u OŠ ''MuhsinRizvić'', - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
7. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Općini Busovača za sufinansiranje sanacije štete na obiteljskoj kući Kemala Osmančevića - Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
8. Izvještaj o prikupljanju, raspodjeli i korištenju sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje za 2016. godinu - Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
9. Informacija Kantonalnog javnog pravobranilaštva o apelacijama podnesenih Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine ( po Zaključku Vlade) - Ministarstvo pravosuđa i uprave
10. Saglasnost za pokretanje procedure za javne nabavke za potrebe nižih potrošačkih jedinica (škola) - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
11.Saglasnost za izdvajanje sredstava za sufinansiranje projekata značajnih za Kanton (škola) - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
12. Saglasnost za pokretanje postupka za zakup kancelarijskog prostora za smještaj Ureda za javne nabavke - tajnik Ureda za javne nabavke
13. Saglasnost na aktivnosti za uvođenje e-Skupštine (po Zaključku Skupštine) - predstavnik Skupštine
14. Razrješenja i imenovanja
a) rješenje o razrješenju i imenovanju članova Upravnog odbora Treće osnovne škole ''Oborci'', Donji Vakuf


PREMIJER KANTONA
TahirLendo,dipl.ing.
 
< Prošli   Sljedeći >