civilna.jpg 

akcioni1.jpg  

 civilna.jpg 

0800-privreda.jpg


SREDNJOBOSANSKI KANTON U BROJKAMA
CENTRAL BOSNIA CANTON IN FIGURES

Download PPT:
Bosanski PPT - 9 MB
English PPT - 9 MB

Imamo 8 gostiju na sajtu
Sazvana 52. sjednica Vlade SBK PDF Ispiši
Ponedjeljak, 10 April 2017
Sazvana 52. sjednica Vlade SBK za srijedu 12.4.2017. godine, sa početkom u 9 sati,...
D N E V N I R E D

1. Zapisnik sa 51. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona– sekretar Vlade Kantona

2. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu žigosanja, obrojčavanja i premjeravanja drva te o sadržaju i načinu izdavanja otpremnog iskaza za drvo - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

3. Prijedlog odluke o usvajanju Programa potrošnje sredstava za 2017. godinu iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za izradu i izmjenu Prostorno planske dokumentacije na području Srednjobosanskog kantona - Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova

4. Prijedlog odluke o određivanju osnovice za plaću za mart 2017. godine - Ministarstvo finansija

5. Analiza usklađenosti obračuna plaća za sudce, tužitelje i stručne saradnike u razdoblju od 2009-2016. godine - Ministarstvo finansija

a) Prijedlog odluke o usklađenosti koeficijenata za plaće sudaca, tužitelja i stručnih saradnika u Srednjobosanskom kantonu

6. Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih za prijevoz učenika osnovnih škola s područja Jajca, za II. polugodište nastavne 2016./2017. godine - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

7. Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih za prijevoz učenika s posebnim potrebama - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

8. Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih za sufinansiranje osnovnih glazbenih/muzičkih škola za III. i IV. mjesec 2017. godine - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

9. Prijedlog odluke o utrošku sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2017. godinu, za Osnovnu školi ''Fra Marijan Šunjić'', Stojkovići - Novi Travnik - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

10. Prijedlog odluke o utrošku sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2017. godinu, za II. Osnovnu školu Bugojno - PŠ Vesela - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

11. Prijedlog odluke o utrošku sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2017. godinu, za Osnovnu školi ''Karaula'', Karaula - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

12. Prijedlog odluke o utrošku sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2017. godinu, za Osnovnu školi ''Vitez'', Vitez - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

13. Prijedlog odluke o utrošku sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2017. godinu, za Osnovnu školi ''Turbe'', Turbe - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti osnovnim i srednjim školama za popunu upražnjenih radnih mjesta - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

15. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće zalihe Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2017. godinu - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
a) za izmirenje obaveza prema kreditnom zaduženju kod UniCredit banke, d. d., Mostar, na ime Bašić Omer
b) za izmirenje troškova dženaze smrtno stradalih uposlenika Kantonalne uprave za šumarstvo Srednjobosanskog kantona (Omera Bašića i FeridaRahmanovića) i osobe angažirane na izvođenju radova u šumi (ŠevkeDraginovića)

16. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za nabavu putničkog automobila za potrebe Ministarstva finansija - Ministarstvo finansija

17. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2017. godinu, za obilježavanje značajnih datuma i sportske aktivnosti - Uprava za borce

18. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2017. godinu - Transfer udruženjima boraca - Uprava za borce

19. Prijedlog odluke o dodjeli ugovora za pružanje usluga banjsko-klimatskog liječenja - Kantonalna uprava za borce

20. Saglasnost za zaključivanje ugovora o zakupu poslovnih prostorija za potrebe Kantonalne uprave za borce - Kantonalna uprava za borce


21. Saglasnost za pokretanje postupka za nabavu bežičnog komunikacijskog uređaja za lokaciju RT Čubren - Ministarstvo unutrašnjih poslova

22. Saglasnost za pokretanje postupka za zamjenu ograde na stubištu zgrade ŽAS-a - Ministarstvo privrede

23. Informacija o zahtjevu Institucije ombudsmana za izjašnjenje o navodima iz žalbe u predmetu „ El- Toro“ d.o.o. Bugojno - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

24. Izvještaj o radu Inspekcija za mjesec mart 2017.godine - Stručna služba
a) Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
b) MUP

25. Izvještaj o realizaciji zaključaka za prvu sjednicu u aprilu 2017. godine - Stručna služba Vlade
a) Ministarstvo finansija ( za II. i III.mjesec)
b) Ministarstvo privrede ( za III. mjesec)
c) MUP ( za II. i III. mjesec)
d) Kantonalni arhiv ( za II. mjesec)

26. Razrješenja i imenovanja
a) Rješenje o imenovanju interresorne radne grupe za izradu Nacrta zakona i javno privatnom partnerstvu Srednjobosanskog kantona - Ministarstvo gospodarstva privrede

PREMIJER KANTONA
TahirLendo,dipl.ing.
 
< Prošli   Sljedeći >