civilna.jpg 

akcioni1.jpg  

 civilna.jpg 

0800-privreda.jpg


SREDNJOBOSANSKI KANTON U BROJKAMA
CENTRAL BOSNIA CANTON IN FIGURES

Download PPT:
Bosanski PPT - 9 MB
English PPT - 9 MB

Imamo 7 gostiju na sajtu
Saopštenje sa 20. vanredne sjednice Vlade SBK PDF Ispiši
Srijeda, 15 Mart 2017
Vlada SBK je usvojila zapisnik sa 50.sjednice Vlade SBK.
Usvojeni su i Izvještaji o radu Službe za zapošljavanje SBK za 2016. godinu i Izvještaj o radu Zavoda za zapošljavanje SBK za 2016. godinu. Data je i saglasnost na Plan rada Zavoda za zdravstveno osiguranje SBK za 2017. godinu.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada SBK je dala saglasnost na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu i obliku vođenja evidencija, knjiga i registara.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta donijela slijedeće odluke:
- Odluka o utrošku sredstava za nabavku kalorifera sportske dvorane u O.Š. „Busovača“ Busovača, odlukom se odobrava utrošak sredstava u iznosu od 3.252,60 KM sa PDV-om, sredstva će se doznačiti poduzeću SOR „Aquatherm“ Busovača.
- Odluka o utrošku sredstava namijenjenih rekonstrukciji mokrog čvora u S.Š. „Busovača“, odlukom se odobrava utrošak sredstava u iznosu od 4.999,91 KM, sredstva će se doznačiti poduzeću „SIGMA-SK“ d.o.o. Zenica,
- Odluka o utrošku sredstava namijenjenih rekonstrukciji peći na čvrsto gorivo u O.Š. „Voljevac“, odlukom se odobrava utrošak sredstava u iznosu od 6.201,00 KM, sredstva će se doznačiti poduzeću „GANIK I.D.A.“ d.o.o. Vitez,
- Odluka o utrošku sredstava namijenjenih rekonstrukciji grijanja u S.Š. „Novi Travnik“, odlukom se odobrava utrošak sredstava u iznosu od 2.000,00 KM, sredstva će se doznačiti poduzeću „V.G.Monting“ d.o.o. Vitez.

Kantonalni arhiv je predložio, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2017. godinu za plaćanje i privremene situacija za izvođenje radova (Druga faza) na zgradi Depoa Kantonalnog arhiva Travnik, odlukom se izdvaja iznos od 90.392,62 KM,
- Odluka o pokretanju postupka za nabavku osnovnog sredstva (panoi za izvložbu), procjenjena vrijednost nabavke iznosi 975,00 KM.

Vlada SBK je usvojila Izvještaje o radu inspekcija ministarstava za mjesec februar 2017. godine.

Donesene su i slijedeće odluke, a na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta:
- Odluka o utrošku sredstava namijenjenih rekonstrukciji ožtećenih radijatora u MSŠ „Donji Vakuf“, odlukom se izdvaja iznos od 1.001,00 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Terma-Aqua“ d.o.o. Bugojno,
- Odluka o utrošku sredstava namijenjenih rekonstrukciji oštećene stolarije u SŠ „Vitez“, odlukom se izdvaja iznos od 3.005,00 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „MAKS“ d.o.o. Vitez,
- Odluka o akontativnoj raspodjeli sredstava za visoko školstvo planiranih Budžetom SBK za 2017. godinu, za I i II mjesec tekuće godine odlukom se izdvaja iznos od 286.224,00 KM, za sufinanisiranje visokog školstva i stipendiranje studenata,
- Odluka o raspodjeli dijela sredstava SBK za 2017. godinu za sport, odlukom se izdvaja iznos od 57.300,00 KM, sredstva se isplaćuju u svrhu uplate kotizacije i članarine za sudjelovanje u ligaškim natjecanjima navedenih klubova i udruga iz oblasti sporta.
Isto ministarsvo je predložilo, a Vlada SBK dala slijedeće saglasnosti:
- Saglasnost na odabir najpovoljnijeg prijevoznika učenika u postupku Javne nabavke za nastavnu 2016/ 2017 godinu na relaciji : Šerići – Jajce,
- Saglasnost za provođenje procedure javne nabavke za niže potrošačke jedinice:
• O.Š.“Turbe“, 4.200,00 KM - Sanacija poda u učionicama
• O.Š.“Dr.Boris Ćorić“, 6.900,00 KM - Obnova stropa u holu škole(opasnost od povreda učenika)
• O.Š. „Kaćuni“, 3.100,00 KM - Sanacija štete od elementarne nepogode
• O.Š.“Vitez“H, 4.960,00 KM -
• O.Š.“Vitez“B –završni radovi sanacije dvorane
• O.Š. „Drvetine, 500,00 KM - Nabavka Fax-telefonskog aparata (nemogućnost popravka starog)
• O.Š. „Kiseljak, 7.000,00 KM - Rekonstrukcija mokrih čvorova
• O.Š.“Karaula, 6.000,00 KM - Zamjena vrata na sali za zajedničke svrhe
• M.S.Š. „Gornji Vakuf, 6.620,00 KM - Nabavka opreme za radionicu praktične nastave
• S.S.Š. „Fojnica“Kiseljak, 5.870,00 KM -Nabavka opreme za radionicu praktične nastave
• M.S.Š.“Vitez, 3.000,00 KM - Nabavka opreme za radionicu praktične nastave-vozači
• S.Š.“Kreševo, 6.000,00 KM - Rekonstrukcija mokrog čvora u suterenu škole
• S.T.Š.“Bugojno, 5.200,00 KM - Nabavka opreme za radionicu praktične nastave-elektro strukaKABINET PREMIJERA
 
< Prošli   Sljedeći >