civilna.jpg 

akcioni1.jpg  

 civilna.jpg 

0800-privreda.jpg


SREDNJOBOSANSKI KANTON U BROJKAMA
CENTRAL BOSNIA CANTON IN FIGURES

Download PPT:
Bosanski PPT - 9 MB
English PPT - 9 MB

Imamo 7 gostiju na sajtu
Sazvana 50.sjednica Vlade SBK PDF Ispiši
Ponedjeljak, 06 Mart 2017
Sazvana 50. sjednica Vlade SBK za četvrtak 9.3.2017. godine, sa početkom u 9 sati, ...........
D N E V N I R E D

1. Zapisnik sa 49. redovne i 18. vanredne sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona– sekretar Vlade Kantona
2. Razmatranje amandmana na Prijedlog zakona o pravobranilaštvu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
3. Mišljenje na Nacrt zakona o štrajku Federacije Bosne i Hercegovine – Ministarstvo privrede
4. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
5. Pravilnik o ostvarivanju prava u smrtnom slučaju boraca – Kantonalna uprava za borce
6. Program i kriteriji utroška sredstava sa pravnu pomoć borcima – Kantonalna uprava za borce
7. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava za potrebe boračke populacije(4x) – Kantonalna uprava za branitelje
a) za topličko-klimatsko liječenje
b) za zdravstvenu zaštitu boraca i članova njihovih porodica
c) za putne troškove za liječenje u inozemstvu
d) za finansiranjepromjenjene radne sposobnosti
8. Prijedlog odluke o određivanju osnovice za plaću za februar 2017.g. - Ministarstvo finansija
9. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava sa pozicije "poticaj privredi" lot 5 (sufinanciranje nastupa na Međunarodnom gospodarskom sajmu "Mostar 2017") – Ministarstvo privrede
10. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava sa pozicije "poticaj privredi" lot 8- sredstva rezerve – Ministarstvo privrede
11. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za sufinansiranje Zavoda za javno zdravstvo KSB/SBK ( za I. mjesec 2017.g.) – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
12. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izradu projektne dokumentacije "Elektroinstalacije, termoinstalacije i elaborat zaštite od požara u glavnom projektu adaptacije zgrade MUP-a" – Kantonalni zavod za prostorno planiranje i zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa
13. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za izradu Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara Srednjobosanskog kantona – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
a) Rješenje o imenovanju radne grupe za koordiniranje aktivnosti na izradi Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara Srednjobosanskog kantona - Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
14. Izvještaj načelnika općine Kreševo i općine Jajce o utrošku sredstava po odlukama Vlade Kantona – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
15. Izvještaj o radu Odjela za internu reviziju za 2016.godinu – Ministarstvo finansija
16. Izvještaj o radu Kantonalnog javno pravobranilaštva za 2016.godinu – Kantonalno javno pravobranilaštvo
17. Informacija o aktivnostima na izradi Zakona o državnoj službi u Srednjobosanskom kantonu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
18. Informacija o odlukama Ustavnog suda BiH dostavljenih na naplatu zbog neizvršavanja sudskih odluka u razumnom roku (po zaključku Vlade) – Ministarstvo pravosuđa i uprave
19. Informacija o popisu volontera raspoređenih u Ministarstvu privrede – Ministarstvo privrede
20.Saglasnost Općinskom sudu u Bugojnu za uplatu doprinosa za penzijsko osiguranje za SenadaBostu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
21.Saglasnost Kantonalnom javnom pravobranilaštvu za nabavku eksternog HDD 1 TB – Ministarstvo pravosuđa i uprave
22. Saglasnost za nabavku usisavača za potrebe Općinskog suda u Jajcu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
23. Saglasnost za sufinansiranje projekta utopljavanja zgrade MSŠ" Donji Vakuf" – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
24. Saglasnost za zaključivanje ugovora o privremenim i povremenim poslovima za poslove revizije – Kantonalna uprava za borce
25.Saglasnost na Memorandum o evropskom partnerstvu Vlade Kantona i Evropskog pokreta u BiH – premijer Kantona
26. Saglasnost na Plan nabavki iz oblasti vodoprivrede za 2017.g. – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
27. Saglasnost za Plan nabavki Ministarstva privrede za 2017.godinu – Ministartstvo privrede

28. Saglasnost za Plan nabavki Ureda za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu za 2017.godinu – Ured za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu

29. Izvještaj o realizaciji zaključaka za prvu sjednicu u mjesecu mart 21017.g. - Stručna služba
a) Kantonalni arhiv

30. Razrješenja i imenovanja

a) Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti direktora Zavoda za zdravstveno osiguranje
b) Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti zamjenika direktora Zavoda za zdravstveno
c) Rješenje o imenovanju članova Komisije za javne nabavke za potrebe Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

PREMIJER KANTONA
TahirLendo,dipl.ing
 
< Prošli   Sljedeći >