civilna.jpg 

akcioni1.jpg  

 civilna.jpg 

0800-privreda.jpg


SREDNJOBOSANSKI KANTON U BROJKAMA
CENTRAL BOSNIA CANTON IN FIGURES

Download PPT:
Bosanski PPT - 9 MB
English PPT - 9 MB

Imamo 3 gostiju na sajtu
Sazvana 49.sjednica Vlade SBK PDF Ispiši
Utorak, 21 Februar 2017
Sazvana 49. sjednica Vlade SBK za četvrtak 23.2.2017. godine, sa početkom u 9 sati, ...........
D N E V N I R E D

1. Zapisnik sa 48. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona– sekretar Vlade Kantona
2. Prijedlog zakona o obrazovanju odraslih osoba – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture I sporta
3. Pravilnik o unutarnjem ustroju Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
4. Izvještaj o radu Vlade Srednjobosanskog kantona za 2016. godinu - sekretar Vlade Kantona
5. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sa pozicije “Transfer- Poticaji privredi”za 2017.godinu – Ministarstvo privrede
6. Prijedlog odluke o usvajanju Programa raspodjele sredstava sa pozicije “Transfer za sufinanciranje istraživačkih radova u domeni mineralnih sirovina” za 2017.godinu – Ministarstvo privrede
7. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa pozicijue “Transfer Ekonomsko-socijalnom vijeću za područje KSB/SBK” za 2017.godinu – Ministarstvo privrede
8. Prijedlog odluke o Programu utroška sredstava sa kriterijima raspodjele za sport u 2017.godini – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

9.Prijedlog odluke o Programu utroška sredstava sa kriterijima raspodjele za kulturu u 2017.godini – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

10. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele za poticaj povratku, obnovi i razvitku za 2017.godinu – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
11. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava za saniranje ekoloških incidenata za 2017.godinu -Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
12. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava za obilježavanje značajnih dana eko kalendara I za potporu radu ekoloških društava za 2017.godinu -Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštiteokoliša, povratka i stambenih poslova
13. Program utroška sredstava sa kriterijima za raspodjelu sredstava namijenjenih za zaštitu okoliša za 2017. godinu - Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
14. Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava za namijenjenih za sufinanciranje prijevoza učenika osnovnih škola za 2017. godinu, za XII. mjesec nastavne 2016./2017. godine - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa
15.Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava Proračuna Kantona Središnja Bosna za 2017. godinu, namijenjenih za visoko školstvo - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa
16. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava Tekuće zalihe Proračuna Kantona Središnja Bosna za 2017. godinu, za financiranje Federalnog takmičenja iz matematike - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa
17. Prijedlog odluke o akontativnojraspodjeli sredstava za sufinansiranje osnovnih glazbenih/muzičkih škola u 2017. godini - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
18. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti osnovnim i srednjim školama za raspisivanje natječaja za upražnjena radna mjesta - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa
19.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na zaključivanje ugovora o javnoj nabavci - Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
20. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izvršenje Odluke Ustavnog suda Federacije Bosne I Hercegovine u predmetu “Gazija Subašić” - Ministarstvo finansija
21. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za općinu Dobretići za prvi kvartal 2017.godine – Ministarstvo finansija
22.Prijedlog odluke o utrošku sredstava za rekonstrukciju centralnog grijanja u Osnovnoj školi ''Musa Čazim Čatić'', Trenica - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa
23. Prijedlog odluke o utrošku sredstava za zamjenu poda u Osnovnoj školi ''Berta Kučera'', PŠ Šibenica - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa
24. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Općini Vitez na ime pomoći za sanaciju štete na krovu proizvodne hale poduzeća ''Divan'', d o. o., Vitez - Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
25. Prijedlog odluke o utvrđivanju zajedničkog plana nabavki za 2017.godinu – Služba za zajedničke poslove
a) Prijedlog odluke o pokretanju postupka za nabavku računarskog potrošnog materijala
b) Prijedlog odluke o pokretanju postupka za nabavku kancelarijskog materijala
c) Prijedlog odluke o pokretanju postupka za nabavku potrošnog materijala za tehničko održavanje zgrada
d) Prijedlog opdluke o pokretanju postupka za nabavku materijala za higijenu
e) Prijedlog odluke o pokretanju postupka za nabavku računara, printera, fax aparata i dr.
f) Prijedlog odluke o pokretanju postupka za nabavku i ugradnju rezervnih dijelova za vozila i motocikle
g) Prijedlog odluke za pokretanje postupka za nabavku auto guma
h) Prijedlog odluke o pokretanju postupka za usluge održavanje i servisiranje kompjuterske opreme
i) Prijedlog odluke o pokretanju postupka za usluge tiskanja -obrazaca i dr.
j) Prijedlog odluke o pokretanju postupka za vulkanizerske usluge i usluga pranja vozila
k) Prijedlog odluke o pokretanju postupka za autolimarske i lakirerske poslove
l) Prijedlog odluke o pokretanju postupka za rekonstrukciju i uređenje prostorija u zgradi TRZ-a
26. Suglasnost na Plan nabavki Kantonalnog arhiva za 2017.godinu – Kantonalni Arhiv
27.Saglasnost nižim potrošačkim jedinicama za potpisivanje ugovora o djelu (7X) – Ministarstvo obrazovanja nauke, kulture i sporta
28. Saglasnost Općinskom sudu u Kiseljaku za prijem namještenika i za zaključćivanje ugovora o djelu do popune radnog mjesta - Ministarstvo pravosuđa i uprave
29. Saglasnosat Općinskom sudu u Kiseljaku za prijem državnog službenika na neodređeno vrijeme – Ministarstvo pravosuđa i uprave
30.Saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke za niže potrošačke jedinice Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta (6X) – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
31.Saglasnost za potpisivanje ugovora sa studenskim centrima za akademsku 2016/17 – Ministarstvo obrazovanje, nauke, kulture i sporta
32. Informacija o Odluci Ustavnog suda BiH o povredi prava na pravično suđenje u predmetu “J.V” - Ministarstvo pravosuđa i uprave
33. Inicijativa za smanjenje PTT troškova – Ministarstvo unutrašnjih poslova
34. Izvještaji o radu inspekcija za mjesec januar 2017. godine - Stručna služba
a) Izvješće Ministarstva privrede
b) izvješće Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
c) Izvješće MUP-a
d) Izvješće Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta
e) Izvještaj Ministarstva zdravstva i socijalne politike
35.Ocjenjivanje rukovodećih državnih službenika za 2016. godinu- tajnik Vlade Kantona
36. Razrješenja i imenovanja
a) Rješenje o razrješenju i imenovanju dužnosti člana Školskog odbora Osnovne muzičke škole Travnik
b) Rješenje o imenovanju člana školskog odbora Srednje škole ''Ivan Goran Kovačić'', Kiseljak

PREMIJER KANTONA
TahirLendo, dipl.ing.
 
< Prošli   Sljedeći >