civilna.jpg 

akcioni1.jpg  

 civilna.jpg 

0800-privreda.jpg


SREDNJOBOSANSKI KANTON U BROJKAMA
CENTRAL BOSNIA CANTON IN FIGURES

Download PPT:
Bosanski PPT - 9 MB
English PPT - 9 MB

Imamo 25 gostiju na sajtu
Sazvana 48.sjednica Vlade SBK PDF Ispiši
Utorak, 07 Februar 2017
Sazvana 48. sjednica Vlade SBK za četvrtak 9.2.2017. godine, sa početkom u 9 sati, ........
D N E V N I R E D

1. Zapisnik sa 47. redovne i 16. i 17. vanredne sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona –sekretar Vlade Kantona
2. Izvještaj o radu ministarstava za 2016. godinu:
a) Ministarstvo unutrašnjih poslova
b) Ministarstvo finansija
c) Ministarstvo pravosuđa i uprave
d) Ministarstvo privrede
e) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
f) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
g) Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
h) Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih odnosa

3. Izvještaj o radu uprava, upravnih organizacija i službi za 2016. godinu:
a) Kantonalna uprava za pitanja borca
b) Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
c) Kantonalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove
d) Kantonalni arhiv
e) Kantonalni zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno historijskog naslijeđa
f)Kantonalna direkcije za ceste
4. Izvještaj o radu službi i ureda za 2016. godinu
a) Služba za zajedničke poslove
b) Stručna služba Vlade Kantona
c) Ured za zakonodavstvo
d) Kabinet premijera Kantona
e) Ured za europske integracije, fondove, fondove, odnose sa javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu Srednjobosanskog kantona
f) Ured za javne nabave

5. Godišnji plan i Program održavanja regionalnih cesta za 2017. godinu - Kantonalno ravnateljstvo za ceste
a) Godišnji plan i Program projektiranja, rekonstrukcije i sanacije regionalnih cesta za 2017. godinu

6. Godišnji plan korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje u 2017. godinu - Kantonalna uprava za civilnu zaštitu

7. Prijedlog odluke o pristupanju izradi Izmjene i dopune Prostornog plana za područje Srednjobosanskog kantona za 2005 - 2025. godina - Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša povratka i stambeni poslova
a) Prijedlog programa mjera prostornog uređenja Srednjobosanskog kantona za 2017-2021. godinu
b) Izvještaj o stanju prostornog uređenja o provedbi Prostornog plana 2005-2025. za četvorogodišnje razdoblje 2012-2016.

8. Amandmani na Prijedlog odluke o osnivanju lovišta na području Kantona Srednjobosanskog kantona - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

9. Inicijativa za vjerodostojno tumačenje članka 82. Ustava Kantona Središnja Bosna - Ministarstvo pravosuđe i uprave

10. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Općine Bugojno za projekte čišćenja i uređenja korita rijeke Vrbas u MZ Vrbanja i MZ Gračanica - Kantonalna uprava za civilnu zaštitu

11. Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava za namijenjenih za sufinansiranje prijevoza učenika osnovnih škola za 2017. godinu, za XII. mjesec nastavne 2016./2017. godine - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

12. Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2017. godinu, namijenjenih za visoko školstvo - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti osnovnim i srednjim školama za raspisivanje natječaja za upražnjena radna mjesta - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

14. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju Liste lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

15. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantonaza 2017. godinu, za nabavu opreme za JU Dom zdravlja Travnik - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

16. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavu peći za zagrijavanje zgrade PS Donji Vakuf i PS Fojnica- Ministarstvo unutrašnjih poslova

17. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Kantona za realizaciju projekta finansiranja izgradnje i jačanje infrastrukture kao poticanje održivom privrednom razvoju, a u svrhu zaštite okoliša za izgradnju infrastrukture u PZ Resnik, općina Kreševo - Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova

18. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izmjenu stolarije na zgradi Općinskoga suda u Jajcu - Ministarstvo pravosuđa i uprave

19. Zahtjev za dodjelu objekta ''Pritvor'' za smještaj Zavoda za javno zdravstvo Srednjobosanskog kantona - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

20. Informacija o inicijativi za donošenje propisa o naknadama plaće porodilja i roditelja djece sa smetnjama u razvoju (po Zaključku Vlade) - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

21. Informacija o prijemu volontera u Ministarstvu prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova - Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova

22. Informacija o prijemu volontera u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta (po natječaju Ministarstva) - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

23. Informacija o prijemu volontera u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta (po natječaju Vlade) - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

24. Informacija o Odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine za naplatu nematerijalne štete zbog nedonošenja odluke u razumnom roku - Ministarstvo pravosuđa i uprave

25. Saglasnost za nabavu stalnih sredstava te provođenje odgovarajuće procedure za osnovne škole s područja Kantona - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa

26. Saglasnost na Plan nabavki roba, usluga i radova u 2017. godini - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

27. Saglasnost za potpisivanje ugovora o zakupu poslovnih prostorija - Ministarstvo unutarnjih poslova

28. Saglasnost za raspisivanje natječaja za popunu upražnjenog radnog mjesta u Kantonalnom arhivu - Kantonalni arhiv

29. Saglasnost za nabavku plamenika za lož ulje za zgradu Kantonalnog suda u Novome Travniku - Ministarstvo pravosuđa i uprave
a) Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavu plamenika za lož ulje za zgradu Kantonalnog suda u Novome Travniku

30. Saglasnost kantonalnom javnom pravobraniteljstvu za zaključivanje Ugovora o djelu na poslovima ložača - Ministarstvo pravosuđa i uprave

31. Izvještaj o realizaciji zaključaka za prvu sjednicu u februaru 2017. godine
a) Ministarstvo pravosuđa i uprave
b) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

PREMIJER KANTONA
TahirLendo, dipl. ing.
 
< Prošli   Sljedeći >