civilna.jpg 

akcioni1.jpg  

 civilna.jpg 

0800-privreda.jpg


SREDNJOBOSANSKI KANTON U BROJKAMA
CENTRAL BOSNIA CANTON IN FIGURES

Download PPT:
Bosanski PPT - 9 MB
English PPT - 9 MB

Imamo 3 gostiju na sajtu
Sazvana 47.sjednica Vlade SBK PDF Ispiši
Utorak, 24 Januar 2017
Sazvana 47. sjednica Vlade SBK za četvrtak 26.1.2017. godine, sa početkom u 9 sati, ........

D N E V N I R E D

1. Zapisnik sa 46. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona– sekretar Vlade Kantona

2. Mišljenje na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu - Ministarstvo privrede

3. Prijedlog uredbe o osnivanju Ureda za javne nabavke za potrebe budžetskih korisnika Srednjobosanskog kantona (nova Uredba) - sekretar Ureda

4. Pravilnik o ostvarivanju prava na novčanu pomoć pripadnicima boračke populacije - Uprava za borce

5. Saglasnost na Lokalni akcionu plan u oblasti invalidnosti Srednjobosanskog kantona za razdoblje 2016. - 2020. - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

6. Saglasnost za nabavku motornih vozila za potrebe Ureda za javne nabave i Ureda za evropske integracije - sekretari ureda

7. Saglasnost za nabavku Ofiss paketa za potrebe Ureda za evropske integracije - sekretar Ureda

8. Informacija o odgovorima Kantonalnih tijela uprave na Upitnik Europske komisije - Ured za evropske integracije

9. Razrješenja i imenovanja
a) Razrješenja v.d. direktora i zamjenika direktora Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona
b) Imenovanje direktora i zamjenika direktora Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona

PREMIJER KANTONA
TahirLendo, dipl. ing.
 
Sljedeći >