civilna.jpg 

akcioni1.jpg  

 civilna.jpg 

0800-privreda.jpg


SREDNJOBOSANSKI KANTON U BROJKAMA
CENTRAL BOSNIA CANTON IN FIGURES

Download PPT:
Bosanski PPT - 9 MB
English PPT - 9 MB

Imamo 26 gostiju na sajtu
Sazvana 46.sjednica Vlade SBK PDF Ispiši
Utorak, 17 Januar 2017
Sazvana 46. sjednica Vlade SBK za četvrtak 19.1.2017. godine, sa početkom u 9 sati, .....
D N E V N I R E D

1. Zapisnik sa 45. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona– sekretar Vlade Kantona

2. Mišljenje na Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u upošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike i Ministarstvo privrede

3. Saglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama sistematizacije radnih mjesta u Zavodu za javno zdravstvo Srednjobosanskog kantona - direktor Zavoda

4. Pravilnik o ostvarivanju prava na stipendije iz oblasti boračke populacije - Uprava za borce

5. Prijedlog Programa o raspodjeli sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2017. godinu parlamentarnim političkim strankama, grupama i koalicijama - predstavnik Skupštine Kantona

6. Prijedlog Programa utrška sredstava neprofitnim organizacijama za 2017. godinu - predstavnik Skupštine Kantona

7. Prijedlog Programa utrška sredstava pojedincima za 2017. godinu - predstavnik Skupštine Kantona

8. Prijedlog odluke o davanju saglasnost za zaključivanje ugovora za izgradnju rezervoara u MZ Pridola, općina Busovača - Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova

9. Prijedlog odluke o davanju saglasnost za zaključivanje ugovora za izgradnju zelenog otoka na području općine Kreševo -Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova

10. Prijedlog odluke o davanju saglasnost za zaključivanje ugovora za izgradnju kanalizacije u Kruščici -''Đelilovići-Huremi'', općina Vitez Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova

11. Prijedlog odluke o ovlaštenju Ministarstvu prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova za raspolaganje sredstvima Fonda za zaštitu okoliša Kantona Središnja Bosna za 2017. godinu - Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova

12. Prijedlog odluke o poništenju Odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava za sufinansiranje prijevoza učenika osnovnih škola za X. mjesec 2016. godine - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

13. Saglasnost za pokretanje procedure za nabavu peči za zagrijavanje zgrade PS Fojnica - Ministarstvo unutarnjih poslova

14. Saglasnost za nabavu printera i ostalog potrošnog materijal za potrebe Općinskog suda u Travniku - Ministarstvo pravosuđa i uprave
a) Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavu printera i ostalog potrošnog materijal za potrebe Općinskog suda u Travniku

15. Saglasnost za izvođenjem farbarskomolerskih radova u Općinskome sudu u Travniku - Ministarstvo pravosuđa i uprave
a) Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izvođenjem farbarskomolerskih radova u Općinskome sudu u Travniku

16. Saglasnost za potpisivanje Ugovora o djelu za tehničku podršku sistemu ''e'' Vlade za 2017. godinu - sekretar Vlade Kantona

17. Saglasnost za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u Općinskome sudu Travnik (viši referent za IKT poslove) - Ministarstvo pravosuđa i uprave

18. Informacija o Odluci Ustavnog suda BiH o isplati nematerijalne štete zbog nedonošenja odluke u razumnom roku - Ministarstvo pravosuđa i uprave

19. Informacija o odgovornosti sudaca za nerješavanje u razumnom roku predmeta ''Senad Drino i drugi'' - Ministarstvo pravosuđa i uprave

20. Saglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za potrebe Kantonalnog arhiva - Arhiv

21. Saglasnost na Aneks V Ugovora o pružanju usluga korištenja i održavanja parking prostora - Služba za zajedničke poslove

22. Izvještaj o dodijeljenim jednokratnim novčanim pomoćima - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

23. Izvještaj o radu Inspekcije za prvu sjednicu u januaru 2017. godine
a) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (godišnje izvješće)
b) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (mjesečno izvješće)
c) Ministarstvo unutrašnjih poslova
d) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
e) Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
f) Ministarstvo gospodarstva (godišnje izvješće)
g) Ministarstvo gospodarstva (mjesečno izvješće)

24.Izvještaj o realizaciji zaključaka Vlade Kantona za prvu sjednicu u januaru 2017.godine
a) Ministarstvo unutrašnjih poslova
b) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede šumarstva
c) Ministarstvo privrede
d) Kantonalni arhiv
e) Uprava za civilnu zaštitu

25. Razrješenja i imenovanja
a) Produljenje mandata v.d. direktorima Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona
b) Prijedlog rješenja o razrješenju člana Upravnog odbora Srednje škole ''Ivan Goran Kovačić'', Kiseljak
PREMIJER KANTONA
TahirLendo, dipl. ing.
 
< Prošli   Sljedeći >