civilna.jpg 

akcioni1.jpg  

 civilna.jpg 

0800-privreda.jpg


SREDNJOBOSANSKI KANTON U BROJKAMA
CENTRAL BOSNIA CANTON IN FIGURES

Download PPT:
Bosanski PPT - 9 MB
English PPT - 9 MB

Imamo 20 gostiju na sajtu
Sazvana 43. sjednica Vlade SBK PDF Ispiši
Utorak, 13 Decembar 2016
Sazvana 43. sjednica Vlade SBK za četvrtak 15.12.2016. godine, sa početkom u 9 sati, .....

D N E V N I R E D

1. Zapisnik sa 15. vanredne sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona Bosna - sekretar Vlade Kantona
2. Prijedlog zakona o pravobranilaštvu - Ministarstvo pravosuđa i uprave
3. Prijedlog zakona o sudskim taksama - Ministarstvo pravosuđa i uprave
4. Izvještaj o izvršenju Budžeta Srednjobosanskog kantona za razdoblje 1. 1. do 30. 9. 2016. godine - Ministarstvo finansija
5. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Službe za zapošljavanje - direktor Službe
6. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Službe za zapošljavanje - direktor Službe
7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za pokretanje postupka za dodjelu koncesije za uzgoj, proizvodnju i prodaju na kalifornijske i potočne pastrmke na ribogojilištu ''Bistrica'' na lokalitetu Pavlovica, MZ Bistrica, općina Gornji Vakuf-Uskoplje - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
8. Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Proračuna za poticaje poljoprivredi - pomoć poljoprivrednim proizvođačima - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
9. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke izdvajanju dijela sredstava Budžeta za poticaje poljoprivredi u 2016. godini - interventna sredstva - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
10. Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava preostalih nakon provođenje Programa utroška sredstava sa pozicije ''Transfer-poticaji vodoprivredi'' (za sedam projekata) - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
11. Prijedlog odluke o dodjeli koncesije za korištenje voda sa izvorišta za potrebe javnog vodosnabdijevanja na području općine Kiseljak - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
12. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za provođenje Programa mjera zdravstvene zaštite životinja u 2016. godini na epizitioološkom području Kantona i zaštita bilja iz Proračuna Kantona - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
13. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstva za adaptaciju prostorija Osnovne škole ''Busovača'', Busovača - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
14. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava namijenjenih za sport u 2016. godini - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa
15. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće zalihe Budžeta za 2016. godinu - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
16. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta za izgradnju sportske dvorane u OŠ ''13. Rujan'', Jajce - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
17. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za opremanje i namještanje učionica u Osnovnoj školi ''Voljevac'', Gornji Vakuf-Uskoplje - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
18. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za rekonstrukciju mokrog čvora u Osnovnoj školi ''Fra Marijan Šunjić'' Stojkovići - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
19. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti osnovnim i srednjim školama za raspisivanje natječaja za popunu upražnjenih radnih mjesta - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
20. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavi za izradu studije ranjivosti prostora - Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
21. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o raspodjeli sredstava za projekte infrastrukture u općinama Kantona - Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
a) Saglasnost za potpisivanje Sporazuma o uplati sredstava za projekte infrastrukture u općini Travnik
22. Prijedlog odluke o korištenju sredstava za izvršenje Odluke Ustavnog suda BiH, u korist Ljubana Drmića - Ministarstvo finansija
23. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za finansiranje deficitarnog medicinskog kadra - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
24. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Kantona za 2016. godinu za uređenje grobalja i mezarja - Uprava za borce
25. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Kantona za 2016. godinu za uređenje spomen obilježja - Uprava za borce
26. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Kantona za 2016. godinu za uređenje stepeništa ispred zgrade Vlade Kantona - Služba za zajedničke poslova
27. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnije ponuditelja za nabavu putničkog vozila za potrebe Stručne službe Vlade i za dostavu ponuda za javnu nabavku za potrebe Ministarstva zdravstva i socijalne politike i Ministarstva gospodarstva - Službe za zajedničke poslove
28. Prijedlog odluke o isknjižavanju pištolja Ministarstva unutrašnjih poslova - Ministarstvo unutrašnjih poslova
29. Izjašnjenje u vezi Odluke Ustavnog suda BiH po zahtjevu apelantice Amre Čampara-Lolić (po Zaključku Vlade) - Ministarstvo pravosuđa i uprave
30. Izjašnjenje o radno pravnom statusu dužnosnika, nositelja izvršnih dužnosti i savjetnika u svezi isplate razlike naknada iz radnog odnosa - Ministarstvo pravosuđa i uprave
31. Saglasnost za nabavu skenera i printera u Općinskome sudu u Kiseljaku - Ministarstvo pravosuđa i uprave
32. Saglasnost za izvođenje farbarsko molerskih radova u zgradi Kantonalnog tužiteljstva Travnik - Ministarstvo pravosuđa i uprave
33. Saglasnost za pokretanje procedure javne nabavke za potrošačke jedinice - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
34. Saglasnost za isplatu naknade plaće i toplog obroka za rad u neradne dane za zaposlenike Ministarstva unutrašnjih poslova - Ministarstvo unutrašnjih poslova
35. Saglasnost za postavljanje dodatnih radijatora u prostorijama Skupštine Kantona - Sabor
36. Popis policajaca koji su otišli ili će do kraja godine otići u mirovinu (po Zaključku Vlade) - Ministarstvo unutrašnjih poslova
37. Informacija o obračunu naknada korisnika Budžeta koji nisu podnosili tužbe za isplatu razlika (po Zaključku Vlade) - tajnik Vlade
38. Izvještaj Odjela za internu reviziju za treći kvartal 2016. godine - Ministarstvo finansija
39. Izvještaj o radu inspekcije za novembar 2016. godine
a) Ministarstvo unutrašnjih poslova
b) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
c) Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
40. Izvještaj o realizaciji zaključaka za novembar 2016. godine
a) Ministarstvo privrede
b) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
c) Ministarstvo unutrašnjih poslova
41. Razrješenja i imenovanja
a) Imenovanje Povjerenstva za drugostepeno upravno rješavanje
b) Prijedlog rješenja za obavljanje poslova direktora MSŠ Travnik

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl. ing.
 
< Prošli   Sljedeći >