civilna.jpg 

akcioni1.jpg  

 civilna.jpg 

0800-privreda.jpg


SREDNJOBOSANSKI KANTON U BROJKAMA
CENTRAL BOSNIA CANTON IN FIGURES

Download PPT:
Bosanski PPT - 9 MB
English PPT - 9 MB

Imamo 3 gostiju na sajtu
Sazvana 41. sjednica Vlade SBK PDF Ispiši
Utorak, 22 Novembar 2016
Sazvana 41.sjednica Vlade SBK za četvrtak 24.11.2016. godine sa početkom u 9 sati,............

DNEVNI RED

1. Zapisnik sa 40. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona – sekretar Vlade Kantona
2. Nacrt programa javnih investicija Srednjobosanskog kantona za period 2017. - 2019. - Ministarstvo finansija
3. Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava za poticaje poljopriviredi (interventna sredstva), u 2016. godini - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
4. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede - izgradnja kanalizacijske mreže ''Međuvode'', na području općine Novi Travnik - - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
5. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Crvenom križu Srednjobosankog kantona – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti zanabavku i isporuku materijala za Krešimira Vukadinovića - Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na ugovor za nabavku stolarije u OŠ “Berta Kučera”, PS “Krušćica” Jajce - Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
8.Saglasnost za zaključivanje sudskog poravnanja sa Vladom Federacija BiH I Agencijom za privatizaciju F BiH u predmetu “Iračku dug” - Agencija za privatizaciju
9.Saglasnost za zaključivanje vansudske nagodbe sa Danicom Samardžić – Ministarstvo finansija
10.Saglasnost za prijem državnog službenika u Općinskom sudu u Bugojnu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
11.Saglasnost za prijem državnih službenika u Općinskom sudu u Kiseljaku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
12. Saglasnost za prijem namještenika u Općinskom sudu u Kiseljaku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
13.Saglasnost za nabavku klima uređaja u Kantonalnom sudu u Novom Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
14.Saglasnost za nabavku specijalne vage – Ministarstvo unutrašnjih poslova
15. Razrješenja i imenovanje
a) Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Kantonalne komisije za program javnih investicija – Ministarstvo finansija
b) Saglasnost na Odluku o imenovanju vršitelja dužnosti direktora i zamjenika direktora u Službi za zapošljavanje KSB/SBK – Služba za zapošljavanje

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl.ing.
 
< Prošli   Sljedeći >