civilna.jpg 

akcioni1.jpg  

 civilna.jpg 

0800-privreda.jpg


SREDNJOBOSANSKI KANTON U BROJKAMA
CENTRAL BOSNIA CANTON IN FIGURES

Download PPT:
Bosanski PPT - 9 MB
English PPT - 9 MB

Imamo 20 gostiju na sajtu
Sazvana 39. sjednica Vlade SBK PDF Ispiši
Srijeda, 02 Novembar 2016
Sazvana 39.sjednica Vlade SBK za petak 4.11.2016. godine sa početkom u 9 sati,.........

D N E V N I R E D

1. Zapisnik sa 38. redovne i 14. vanredne sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona– sekretar Vlade Kantona
2. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva finansija - Ministarstvo finansija
3. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2016. godinu namijenjenih za sport 2016. godine - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
4. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za djecu s posebnim potrebama - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
5. Prijedlog odluke o utrošku sredstava za priključak električne energije na novuzgradu Osnovne škole ''Voljevac''- Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
6. Prijedlog odluke o utrošku sredstava za adaptaciju i krečenje prostora Osnovne škole ''Fra Marijan Šunjić'', Stojkovići - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
7. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti osnovnim i srednjim školama za raspisivanje natječaja za upražnjena radna mjesta - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
8. Prijedlog odluke o prijenosu u vlasništvo Općinskome sudu u Jajcu putničkom motornog vozila Općinskoga suda u Bugojnu - Ministarstvo pravosuđa i uprave
9. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za usluge banjsko-klimatskog liječenja - Uprava za borce
10. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za nabavu ortopedskih pomagala - Uprava za borce
11. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju pregovaračkog tima za zaključivanje granskog kolektivnog ugovora za zaposlenike u Ministarstvu unurašnjihposlova - Ministarstvo unutrašnjih poslova
12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na zaključivanje ugovora za izgradnju mješovitog sistema odvodnje u MZ Kruščica, Vitez - Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
13. Prijedlog odluke o naknadama članovima organa ŠGD ''Srednjobosanske šume/Šume Središnje Bosne, d. o. o., Donji Vakuf- Ministarstvo poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva
14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izbor najpovoljnijeg ponudžaća za poslove nadzora nad izvođenjem radova na zgradi Kantonalnog arhiva (II. faza) - Arhiv
15.Saglasnost za sanaciju prostorija za zadržavanje u zgradi PS Gornji Vakuf-Uskoplje - Ministarstvo unutrašnjih poslova
16. Saglasnost na Sporazum o isplati potraživanja o vansudskojnadobi - Ministarstvo pravosuđa i uprave
17. Informacija o odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o povredi prava na pravično suđenje - Ministarstvo pravosuđa i uprave
18.Saglasnost Općinskome sudu u Travniku za prijem namještenika na određeno vrijeme - Ministarstvo pravosuđa i uprave
19. Saglasnost Kantonalnom javnom pravobraniteljstvu za popravku radne stanice računara - Ministarstvo pravosuđa i uprave
20. Saglasnost za nabavu laptopa za potrebe Ministarstva pravosuđa i uprave - Ministarstvo pravosuđa i uprave
21. Saglasnost općinskome sudu u Kiseljaku za izradu i montažu metalnih polica - Ministarstvo pravosuđa i uprave
22. Saglasnost za pokretanje postupka izrade projektne dokumentacije za izgradnju zgrade PS Kreševo i PS Donji Vakuf i za izgradnju CIPS-lokacija u preostalim zgradama policijskih stanica - Ministarstvo unutrašnjih poslova
23.Saglasnost za nabavku opreme za digitalizaciju radio-veze - Ministarstvo unutrašnjih poslova
24.Saglasnost za priključenje PS Bugojno na grijanje iz gradskih toplana - Ministarstvo unutrašnjih poslova
25.Saglasnost za pokretanje postupka javnih nabavki za potrebe škola s područja Kantona - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
26. Prijedlog zaključka o stavljanju van snage Zaključka o obustavi isplate jubilarnih nagrada - Ministarstvo finansija
27. Izvještaj o izdvajanju sredstava Tekuće zalihe Budžeta Kantona za 2016. godine premijera Kantona i ministra finansija, za III. kvartal - Ministarstvo finansija
28. Izvještaj o radu inspekcija za prvu sjednicu u novembru 2016. godine
a) Inspekcije Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
29. Izvješće o realizaciji zaključaka za prvu sjednicu u novembru 2016. godine
a) Ministarstvo finansija
b) Ministarstvo privrede
30. Razrješenja i imenovanja
a) Rješenje o razrješenju i imenovanju članova školskog odbora MSTŠ Travnik
b) Rješenje o razrješenju člana školskog odbora OŠ Dubravica
c) Rješenje o razrješenju i imenovanju članova školskog odbora STŠ ''Bugojno''
d) Rješenje o razrješenju člana školskog odbora OŠ ''Fra Marijan Šunjić'', Novi Travnik
e) Rješenje o razrješenju i imenovanju članova školskog odbora Prve osnovne škole Bugojno
f) Rješenje o razrješenju člana školskog odbora Osnovne glazbene škole ''Jakova Gotovca'', Novi Travnik
g) Rješenje o razrješenju člana školskog odbora Osnovne muzičke škole Travnik
h) Rješenje o produljenju mandata članovima Upravnog odbora Agencije za privatizaciju
i) Imenovanje kontakt osobe sa NATO stožerom Sarajevo - MUP
j) Prijedlog rješenja o produženju mandata v. d. direktoru Zavoda za zdravstveno osiguranje i v.d. zamjeniku direktora Zavoda za zdravstveno osiguranje


PREMIJER KANTONA
TahirLendo, dipl. ing.
 
< Prošli   Sljedeći >