civilna.jpg 

akcioni1.jpg  

 civilna.jpg 

0800-privreda.jpg


SREDNJOBOSANSKI KANTON U BROJKAMA
CENTRAL BOSNIA CANTON IN FIGURES

Download PPT:
Bosanski PPT - 9 MB
English PPT - 9 MB

Imamo 22 gostiju na sajtu
Saopštenje sa 14.vanredne sjednice Vlade SBK PDF Ispiši
Srijeda, 02 Novembar 2016
Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je utvrdila Nacrt Budžeta i Nacrt Zakona o izvršenju Budžeta SBK za 2017. godinu i uputila u skupštinsku proceduru, Nacrt Budžeta za 2017. godinu iznosi 174.335.535,00 KM.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK je donijela Odluku izmjenama i dopunama Odluke o izdvajanju i osnivanju Osnovne škole „Berta Kučera“, Jajce.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donijela slijedeće odluke:
- Odluku o odobravanju izdvajanja djela sredstava iz Buđeta Srednjobosanskog kantona - prenos sredstava za rekultiviranje poljoprivrednog zemljišta- za poticaje u poljoprivredi - primarna u 2016 godini, odlukom se izdvaja iznos od 62.683,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava Budžeta SBK u 2016.g.,
- Odluku o izdvajanju djela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Buđeta Srednjobosanskog kantona za poticaje poljoprivredi primarna poljoprivredna proizvodnja (animalna proizvodnja) u 2016 godini, odlukom se izdvaja iznos od 370.152,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi -primarna poljoprivredna proizvodnja-(animalna proizvodnja) u 2016 godini,
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje poljoprivredi primarna poljoprivredna proizvodnja (biljna proizvodnja) u 2016 godini, odlukom se izdvaja iznos od 91.110,17 KM, radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi -primarna poljoprivredna proizvodnja-(biljna proizvodnja) u 2016 godini.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2016.godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede: „Izgradnja kanalizacije u MZ Vrbanja na području općine Bugojno“, odlukom se izdvaja iznos od 16.741,30 KM, sredstva će se doznačiti ponuđaču „Đogić“ d.o.o. Prozor – Rama.


Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o javnoj nabavci za Izgradnja kanalizacijske mreže u naselju Kljaci, općina Travnik, konkuretskim postupkom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „IGM-IUT HASKIĆ“ d.o.o. Vitez,
- Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o javnoj nabavci za Izgradnja vodovoda „Vrila“, MZ Kraljevice (primarni cjevovod), općina Travnik, konkuretskim postupkom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem "MERKEZ OIL“ d.o.o. N.Travnik,
- Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o javnoj nabavci za Asfaltiranje puta Ćorine kuće, MZ Kasapovići - Djakovići, općina Novi Travnik, konkuretskim postupkom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „ASFALT-ADŽIĆ“ d.o.o. Žepće,
- Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o javnoj nabavci za Izgradnja kanalizacije Krpeljići, MZ Guća Gora, općina Travnik, konkuretskim postupkom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem "MERKEZ OIL“ d.o.o. N.Travnik,
- Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o javnoj nabavci za Nabavka i ugradnja betonskih cijevi za regulaciju potoka i odvodnju u naseljenom mjestu Jelinak-Brize, MZ Kaonik, općina Busovača, direktnim sporazumom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „IGM-lUT HASKIĆ“ d.o.o. Vitez,
- Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o javnoj nabavci za Izgradnja kanalizacijske mreže u naselju Grgino polje - desna strana, MZ Bila, općina Vitez, konkuretskim postupkom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „IGM-lUT HASKIĆ“ d.o.o. Vitez,
- Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o javnoj nabavci za (Izgradnja fekalne kanalizacijske mreže u naselju Dubravica (Križančeve kuće-Buzukove kuće), MZ Dubravica, općina Vitez, konkuretskim postupkom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem SOR "BAROK" Vitez,
- Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o javnoj nabavci za Sanacija vodovodne mreže „Maklen“, Ovčarevo, MZ Kalibunar, općina Travnik, direktnim sporazumom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „Eterna-TEKS“ d.o.o. Travnik.

Služba za zajedničke poslove je predložila, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava za rekonstrukciju i izgradnju parking prostora ispred zgrade Vlade SBK, odlukom se izdvaja iznos od 34.039,16 KM.

Data je i saglasnost za prijem namještenika „Viši referent za promet“ u istoj službi.KABINET PREMIJERA
 
< Prošli   Sljedeći >