civilna.jpg 

akcioni1.jpg  

 civilna.jpg 

0800-privreda.jpg


SREDNJOBOSANSKI KANTON U BROJKAMA
CENTRAL BOSNIA CANTON IN FIGURES

Download PPT:
Bosanski PPT - 9 MB
English PPT - 9 MB

Imamo 3 gostiju na sajtu
Javni konkurs za odabir korisnika sredstava PDF Ispiši
Srijeda, 12 Oktobar 2016
Na osnovu člana 9. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 8/03 i 14/03)
te na osnovu člana 6. Odluke Vlade Srednjobosanskog kantona o usvajanju programa korištenja sredstava, s kriterijima raspodjele sredstava, sa pozicije Transfer za sufinansiranje istraživačkih radova u domenu mineralnih sirovina Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2016. godinu (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 5/16), Ministarstvo privrede objavljujeJAVNI KONKURS
ZA ODABIR KORISNIKA SREDSTAVA
„TRANSFER ZA SUFINANSIRANJE ISTRAŽIVAČKIH RADOVA
U DOMENU MINERALNIH SIROVINA “ ZA 2016. GODINU


Prijavni obrazac 1 (ZAHTJEV za uključivanje u projekt u oblasti Geoloških istraživačkih radova u domeni mineralnih sirovina te ostalih poslova i zadataka kojima se osigurava kontinuitet istraživanja i unapređenje mineralne sirovinske osnove na području Srednjobosanskog kantona)


Prijavni obrazac 2 (ZAHTJEV za uključivanje u projekt u oblasti Zaštite i unapređenja okoliša te razvojnih projekata na području Srednjobosanskog kantona)
 
< Prošli   Sljedeći >