civilna.jpg 

akcioni1.jpg  

 civilna.jpg 

0800-privreda.jpg


SREDNJOBOSANSKI KANTON U BROJKAMA
CENTRAL BOSNIA CANTON IN FIGURES

Download PPT:
Bosanski PPT - 9 MB
English PPT - 9 MB

Imamo 25 gostiju na sajtu
Sazvana 35.sjednica Vlade SBK PDF Ispiši
Utorak, 23 August 2016
Sazvana 35.sjednica Vlade SBK za četvrtak 25.8.2016. godine sa početkom u 9 sati,...
D N E V N I R E D

1.Zapisnik sa 34. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona - sekretar Vlade Kantona

2.Mišljenje na Prednacrt zakona o štrajku ( federalni) - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike i Ministarstvo privrede

3.Dokument okvirnog proračuna Srednjobosanskog kantona za period 2017. - 2019. godina - Ministarstvo finansija

4.Konačan Izvještaj Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine o finansijskoj reviziji Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2015. godinu - Ministarstvo financija

5. Izvještaji o obavljenim revizijama Odjela za internu reviziju za drugi kvartal 2016. godine - Ministarstvo finansija

6.Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve općini Kreševo za sanaciju kuće Želimira Šimića - Kantonalna uprava za civilnu zaštitu

7.Prijedlog odluke o određivanju osnovice za plaću za juli 2016. godine - Ministarstvo finansija

8.Prijedlog odluke o korištenju sredstava za izvršenje Odluke Ustavnog suda BiH u predmetu „Rašida Kovačević“ - Ministarstvo finansija

9.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o trošenju sredstava za materijalne troškove - Ministarstvo finansija

10.Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava za kriterijima raspodjele, sa pozicije ''poticaji privredi'' - Ministarstvo privrede

11.Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava sa pozicije „poticaj privrede“ - Ministarstvo privrede

12.Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava sa pozicije ''Transfer- poticaji privredi'', LOT -5, za 2016. godinu - Ministarstvo privrede

13.Prijedlog odluke o usvajanju Programa potrošnje sredstava za izradu i izmjenu prostorno-planske dokumentacije - Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova

14.Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša KSB/SBK za 2016.godinu - - Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
a) za utopljavanje zgrada
b) za instalaciju vodovoda i kanalizacije na zgradi RVI KSB/SBK na Vlašiću
c) za realizaciju projekata izgradnje i jačanja infrastrukture poticanja održivog gospodarskog razvoja
d) za sufinansiranje projekata za rješavanje problematike zaštite okoliša

15.Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

a)za izradu karti poplavnih područja uz vodotoke II. kategorije, za općine Vitez i Kiseljak
b)za izradu karti poplavnih područja uz vodotoke II. kategorije, za općinu Fojnica
c)za izradu karti poplavnih područja uz vodotoke II. kategorije, za općinu Travnik
d)za izradu Elaborata o određivanju vodnog dobra uz vodotoke II. kategorije, za općinu Kreševo

16.Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2016. godinu dobrotvornom društvu ''Merhamet'', za III. i IV. kvartal 2016. godine - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

17.Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2016. godinu, za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede - za izgradnju vodovoda Bijelo Buče, općina Travnik - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

18.Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih za sufinansiranje prijevoza učenika za VI. mjesec nastavne 2015./2016. godine - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i športa

19.Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2016. godinu, za provođenje nadzora nad izgradnjom S.Š. ''Novi Travnik'', Novi Travnik - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i športa

20.Prijedlog odluka o dodjeli ugovora za nabavku roba i usluga za obrazovne institucije - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i športa
a)zamjenu stolarije u Osnovnoj školi ''Kiseljak 1'', Bilalovac
b)za renoviranje dijela školske fasade u Osnovnoj školi ''Kaćuni'', Busovača
c)za izgradnju centralnog grijanja u OŠ „Berta Kučera“ , područna škola u Kuprešanima

21.Prijedlog odluke o dodjeli ugovora za zamjenu prozora za zgradi Srednje škole ''Kreševo'', Kreševo - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i športa

22.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavi za vodosnabdijevanje naselja u zoni Prokoškog jezera - Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova

23.Saglasnost za pokretanje javne nabave za pružanje tehničke potpore informacionom sistemu finansijskog upravljanja - Ministarstvo finansija

24.Prijedlog odluke o pokretanju postupka javne nabave za ''Projekt označavanja naselja, ulica i trgova nazivima i zgrada kućnim brojevima s izradom registra prostornih jedinica na području Srednjobosanskog kantona - Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

25.Saglasnost za prijem u radni odnos državnog službenika u Općinskome sudu u Jajcu - Ministarstvo pravosuđa i uprave

26.Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za rekonstrukciju stolarije na zgradi Općinskoga suda u Jajcu - Ministarstvo pravosuđa i uprave

27.Saglasnost za nabavu klima uređaja u Kantonalnom sudu u Novome Travniku - Ministarstvo pravosuđa i uprave

28.Saglasnost za popravak klima uređaja u Općinskome sudu u Travniku - Ministarstvo pravosuđa i uprave

29.Saglasnost za nabavu otvorenih ormara u Općinskome sudu u Bugojnu - Ministarstvo pravosuđa i uprave

30.Saglasnost za pokretanje procedure za nabavku sigurnosnih golova za osnovne škole - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

31.Saglasnost za nabavku paketa programa MS Office 2016 za potrebe Ureda za javne nabavke - Ured za javne nabavke

32.Saglasnost za isplatu razlike plaće za zaposlenike u Ministarstvu unutrašnjih poslova - Ministarstvo unutarnjih poslova

33.Očitovanje sudija Kantonalnog suda u Novom Travniku po zaključku Vlade Kantona o isplati regresa za korištenje godišnjeg odmora sudija, tužilaca i stručnih suradnika u pravosudnim institucijama Kantona - Ministarstvo pravosuđa i uprave

34.Zahtjev namještenika Kantonalnog suda u Novome Travniku za isplatu regresa za korištenje godišnjeg odmora - Ministarstvo pravosuđa i uprave

35.Izjašnjenje po Zaključku Vlade u vezi strukture troškova advokata koji su zastupali državne službenike i namještenike u radnim sporovima protiv Kantona - Ministarstvo pravosuđa i uprave

36.Saglasnost za pokretanje procedure za nabavu školskog namještaja za M.S.T.Š. Travnik - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i športa

37.Informacija Kantonalnog javnog pravobranilaštva u predmetu Ivane Šarić (po Zaključku Vlade) - Kantonalno javno pravobranilaštvo

38.Informacija o presudi Vrhovnog suda Federacije BiH u predmetu „Novak Jotanović“ - Kantonalno javno pravobranilaštvo

39.Informacija o stanju voznog parka u Ministarstvu unutrašnjih poslova - Ministarstvo unutrašnjih poslova

40.Izviještaj o raspolaganju sredstvima Tekuće rezerve premijera Kantona i ministra finansija za drugi kvartal 2016. godine - Ministarstvo finansija

41.Izvještaji o realizaciji Zaključaka Vlade Kantona za prvu sjednicu u mjesecu augustu 2016.godine - Stručna služba Vlade
a)Ministarstvo pravosuđa i uprave
b)Ministarstvo unutrašnjih poslova
c)Ministarstvo finansija
d)Kantonalni arhiv

42.Izvještaji o radu inspekcija za prvu sjednicu u mjesecu augustu 2016.godine - Stručna služba Vlade
a)Ministarstvo unutrašnjih poslova
b)Ministarstvo privrede
c)Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstvaPREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl. ing.
 
< Prošli   Sljedeći >