civilna.jpg 

akcioni1.jpg  

 civilna.jpg 

0800-privreda.jpg


SREDNJOBOSANSKI KANTON U BROJKAMA
CENTRAL BOSNIA CANTON IN FIGURES

Download PPT:
Bosanski PPT - 9 MB
English PPT - 9 MB

Imamo 27 gostiju na sajtu
Sazvana 34.sjednica Vlade SBK PDF Ispiši
Srijeda, 20 Juli 2016
Sazvana 34.sjednica Vlade SBK za četvrtak 21.7. 2016. godine sa početkom u 9 sati,...

D N E V N I R E D

1. Zapisnik sa 33. redovne i 11. vanredne sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona– sekretar Vlade Kantona
2. Smjernice ekonomske i fiskalne politike Srednjobosanskog kantona za period 2017-2019.godina – Ministarstvo finansija
3. Prijedlog Odluka o izdvajanju sredstava za izvršenje Odluka Ustavnog suda Federacije Bosne I Hercegovine – Ministarstvo finansija
a) u korist apelanta Adolfa Ivoša i drugih
b) u korist apelanta Žarka Lovrinovića
c) u korist apelanta I. P. iz Bugojna
d) u korist apelanta Ljupke Stojak
4. Prijedlog odluke o izmjenama odluka o izdvajanju sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
5. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izradu šumskogospodarske osnove za privatne šume - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
6. Prijedlog odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava za potrebe Kantonalne uprave za branioce – Kantonalna uprava za branioce
a) za izgradnju i uređenje spomen obilježja
b) za uređenje grobalja i mezarja
c) za manifestacije, obilježavanje značajnih datuma i sportskih aktivnosti
7. Prijedlog odluke o dodjeli ugovora za nastavak izgradnje S.Š . “Novi Travnik” - Ministarstvo obrazovanja, nauke ,kulture i sporta
8. Prijedlog odluka o pokretanju postupaka za nabavku roba i usluga za potrebe budžetskih korisnika – Služba za zajedničke poslove
a) za nabavku ogrijevnog drveta
b) za nabavku mrkog uglja
c) za nabavku uglja lignita
d) za nabavku lož ulja
e) za nabavku goriva
9. Saglasnost za nabavku klima uređaja za potrebe Skupštine Kantona – Stručna služba Skupštine Kantona
10. Informacija o dostignutim aktivnostima Bosne i Hercegovine za pridruživanje Evropskoj uniji – Ured za evropske integracije , fondove , odnose sa javnošću, i kvalitete prema međunarodnom standardu Srednjobosanskog kantonaPREMIJER KANTONA

Tahir Lendo, dipl. ing.
 
< Prošli   Sljedeći >