civilna.jpg 

akcioni1.jpg  

 civilna.jpg 

0800-privreda.jpg


SREDNJOBOSANSKI KANTON U BROJKAMA
CENTRAL BOSNIA CANTON IN FIGURES

Download PPT:
Bosanski PPT - 9 MB
English PPT - 9 MB

Imamo 21 gostiju na sajtu
Saopštenje sa 33. sjednice Vlade SBK PDF Ispiši
Četvrtak, 14 Juli 2016
Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 32.sjednice.

Na prijedlog koordinatora radne grupe za uzradu Strategije za borbu protiv korupcije, Vlada SBK je usvojila Izvještaj o radu radne grupe.

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta (unutrašnja preraspodjela), odlukom se izdvaja iznos od 154.610,00 za ugovorene usluge u oblasti obrazovanja,
- Odluka o izdvajanju sredstava općini Dobretići za III kvartal, odlukom se izdvaja iznos od 50.000,00 KM.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta donijela slijedeće odluke:
- Odluka o utrošku sredstava i dodjeli ugovora za rekonstrukciju centralnog grijanja u OŠ „Braća Jezerčić“ Jajce, odlukom se izdvaja iznos od 4.321,79 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Topling“ d.o.o. Prnjavor,
- Odluka o utrošku sredstava i dodjeli ugovora za nabavku opreme u kabinetu frizerske struke u SŠ „Busovača“ Busovača, odlukom se izdvaja iznos od 4.997,14 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Frizer Land“ d.o.o. Vitez,
- Odluka o akontativnoj raspodjeli sredstava za sufinansiranje visokog školstva i stipendiranje studenata, odlukom se izdvaja iznos od 351.249,00,
- Odluka o akontativnoj raspodjeli sredstava za sufinansiranje troškova prijevoza učenika osnovnih škola za 2016. godinu, odlukom se utvrđuje iznos od 308.036,91 KM za prevoz za V mjesec 2016. godine.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku zaštitinih prsluka-pancira i štitova Jedinici za podršku MUP-a SBK, odlukom se izdvaja iznos od 58.359,60 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „KOTEKS“ d.o.o. Tešanj,
- Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku licenci za elektronsku evidenciju za potrebe MUP-a SBK, odlukom se izdvaja iznos od 5.991,57 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Guinea“ d.o.o. Vitez.

Služba za zajedničke poslove je predložila, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkuretskom zahtjevu za dostavu ponuda za javnu nabavku uređenja parking prostora u zgradi Vlade (zgrada Tri bora), ugovor se dodjeljuje najpovoljnijem ponuđaču „Buco Merc“ d.o.o. Kiseljak,
- Odluku o pokretanju postupka za kolektivno osiguranje zaposlenika, obavezno osiguranje vozila i kasko osiguranje motornih vozila u vlasništvu Vlade SBK.

Na prijelog Kantonalnog arhiva SBK, Vlada SBK je donijela Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na zgradi depoa Kantonalnog arhiva „II Faza“, najpovoljniji ponuđač je „ITC“ d.o.o. Zenica.

Usvojeni su Izvještaji o radu inspekcija i Izvještaj o realizaciji zaključaka Vlade za prvu sjednicu u mjesecu julu 2016. godine.

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o određivanju iznosa naknade za topli obrok za III kvartal 2016. godine, iznos naknade za topli obrok za sve uposlenike iznosit će 8,30 KM.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Vlada SBK je dala saglasnost za pokretanje procedure javne nabavke za nižu potrošaku jedinicu OŠ „Berta Kučera“ za izgradnju centralnog grijanja u Kuprešanima (općinska donacija).

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada donijela slijedeće odluke:
- Odluka o utrošku sredstava i dodjeli ugovora za rekonstrukciju krova u STŠ „Bugojno“ Bugojno, odlukom se izdvaja iznos od 5.866,38 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Neimar“ z.r. Bugojno,
- Odluka o utrošku i dodjeli ugovora za rekonstrukciju – nabavku i ugradnju stolarije u „III OŠ“ Oborci, Donji Vakuf, odlukom se izdvaja iznos od 3.349,71 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „R&CO“ d.o.o. Bugojno,
- Odluka o utrošku i dodjeli ugovora za rekonstrukciju – asfaltiranje školskog igrališta u OŠ „Nova Bila“ P.Š. Grahovčići, odlukom se izdvaja iznos od 6.000,00 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Adžis-Asfalt“ d.o.o. Žepče,
- Odluka o utrošku i dodjeli ugovora za rekonstrukciju elektroinstalacija u OŠ „Vitez“ Vitez, odlukom se izdvaja iznos od 1.707,00 KM, sredstva će se doznaćiti „Economic“ d.o.o. Vitez,
- Odluka o utrošku i dodjeli ugovora za rekonstrukciju vodovodne mreže u OŠ „Novi Travnik“ Novi Travnik, odlukom se izdvaja iznos od 6.996,60 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Ganik I.D.A.“ d.o.o. Vitez,
- Odluka o davanju saglasnosti osnovnim i srednjim školama za raspisivanje Natječaja za upražnjena radna mjesta za nastavno i nenastavno osoblje,
- Odluka o davanju saglasnosti da Osnovne škole provedu proceduru odabira najpovoljnijeg prevoznika učenika za nastavnu 2016/2017 godinu,
- Odluka o davanju saglasnosti za postavljanje laminata u dvije učionice u SŠ „Kreševo“ općina Kreševo,
- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za javnu nabavku: Izrada Master plana razvoja turizma (I faza) za područje općina: Fojnica, Kreševo, Busovača i Vitez (uređenje izletišta Zabrđe), najpovoljniji ponuđač je „Konzorcij“ („Enova“ d.o.o. Sarajevo – „Saraj Inžinjering“ d.o.o. Sarajevo).

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova dala Saglasnost na Sporazum o isplati potraživanja po vansudskih nagodbi, između sporazumnih strana Sindikata policije i uposlenika MUP-a SBK/KSB Travnik i Vlade SBK/KSB.


KABINET PREMIJERA
 
< Prošli   Sljedeći >