civilna.jpg 

akcioni1.jpg  

 civilna.jpg 

0800-privreda.jpg


SREDNJOBOSANSKI KANTON U BROJKAMA
CENTRAL BOSNIA CANTON IN FIGURES

Download PPT:
Bosanski PPT - 9 MB
English PPT - 9 MB

Imamo 27 gostiju na sajtu
Sazvana 33.sjednica Vlade SBK PDF Ispiši
Ponedjeljak, 11 Juli 2016
Sazvana 33.sjednica Vlade SBK za četvrtak 14.7. 2016. godine sa početkom u 9 sati,
D N E V N I R E D

1.Zapisnik sa 32. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona - sekretar Vlade Kantona
2.Nacrt programa javnih investicija Srednjobosanskog kantona za razdoblje 2017. - 2019. godina - Ministarstvo finansija
3.Izvještaj o radu radne grupe za izradu strategije za borbu protiv korupcije - koordinator radne grupe
a)Strategija za borbu protiv korupcije Vlade Srednjobosanskog kantona 2015.-2019.
b)Akcioni plan za borbu protiv korupcije Vlade Srednjobosanskog kantona 2015.-2019.
c)Prijedlog odluke o isplati naknade članovima radne grupe za izradu Strategije za borbu protiv korupcije Vlade Srednjobosanskog kantona za 2015.-2019.
4.Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz Tekuće zalihe za ugovorene usluge u oblasti obrazovanja - Ministarstvo finansija
5.Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava općini Dobretići za III. Kvartal 2016. godine - Ministarstvo finansija
6.Prijedlog odluke o utrošku sredstava za rekonstrukciju grijanja u OŠ ''Braća Jezerčić'', Jajce - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
7.Prijedlog odluke o utrošku sredstava za nabavu opreme za SŠ ''Busovača'', Busovača - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
8.Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava za visoko školstvo - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
9.Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava za sufinanciranje troškova prijevoza učenika osnovnih škola za V. mjesec 2016. godine - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
10.Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavu opreme Jedinici za podršku Ministarstva unutrašnjih poslova - Ministarstvo unutrašnjih poslova
11.Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku licenci za elektronsku evidenciju - Ministarstvo unutrašnjih poslova
12. Prijedlog odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača za nabavku roba i usluga za potrebe Kantonalnog tužilaštva Travnik za:
a) nabavu i ugradnju itisona
b)izvođenje farbarsko molerskih radova
13.Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za uređenje parking prostora ispred zgrade ''Tri bora'' - Služba za zajedničke poslove
14.Prijedlog odluke o pokretanju postupka za kolekitvno osiguranje zaposlenika, obavezno i kasko osiguranje motornih vozila u vlasništvu Vlade Kantona - Služba za zajedničke poslove
15.Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na zgradi depoa Kantonalnog arhiva (II. Faza) - Arhiv
16. Zahtjev za isplatu potraživanja po osnovu sporazuma Vlade i Sindikata državnih službenika i namještenika - Ministarstvo privrede
17.Informacija o Odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u predmetu Rašida Kovačević - Ministarstvo pravosuđa i uprave
18.Mišljenje o inicijativi za vjerodostojno tumačenje člana 16. Odluke o osnivanju Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona - Ministarstvo privrede

19.Saglasnost za nabavu klima uređaja u Server sobi - Ministarstvo unutrašnjih poslova
20.Saglasnost za nabavku uredskog namještaja za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova - Ministarstvo unutrašnjih poslova
21.Saglasnost za nabavu računara za potrebe Ministarstva finansija - Ministarstvo finansija
22.Saglasnost za nabavu mobilnog telefona - Ured za evropske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu
23.Saglasnost za nabavku klima uređaja za potrebe Ministarstva pravosuđa i uprave - Ministarstvo pravosuđa i uprave
24.Saglasnost za prijem namještenika u Općinskome sudu u Jajcu - Ministarstvo pravosuđa i uprave
25.Saglasnost na prijem pripravnika - volontera (13) u Općinskome sudu u Travniku - Ministarstvo pravosuđa i uprave
26.Informacija o statusu preduzeća ''ORŠK'', d. o. o., Novi Travnik (po Zaključku Vlade) - Agencija za privatizaciju
27.Informacija Kantonalnog javnog pravobranilaštva o zahtjevu društva ''BFS'', d. o. o., Sarajevo, za povrat uplaćenih sredstava za koncesiju na kamenolomu Sutješčina - Ministarstvo pravosuđe i uprave
28.Izvještaj o radu inspekcija za prvu sjednicu u mjesecu juli 2016. godine
a)Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
b)Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
29.Izvještaj o realizaciji zaključaka Vlade Kantona za prvu sjednicu u juli 2016. godine
a)Ministarstvo unutrašnjih poslova
b)Ministarstvo privrede
c)Ministarstvo pravosuđa i uprave

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl. ing.

 
< Prošli   Sljedeći >