civilna.jpg 

akcioni1.jpg  

 civilna.jpg 

0800-privreda.jpg


SREDNJOBOSANSKI KANTON U BROJKAMA
CENTRAL BOSNIA CANTON IN FIGURES

Download PPT:
Bosanski PPT - 9 MB
English PPT - 9 MB

Imamo 27 gostiju na sajtu
Sazvana 32.sjednica Vlade SBK PDF Ispiši
Srijeda, 29 Juni 2016
Sazvana 32.sjednica Vlade SBK za četvrtak 30.6. 2016. godine sa početkom u 9 sati,
D N E V N I R E D

1. Zapisnik sa 31. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona - sekretar Vlade
2. Nacrt zakona o obrazovanju odraslih - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
3. Mišljenje na Prednacrt zakona o pravima demobiliziranih boraca i članova njihovih obitelji - Kantonalna uprava za borce
4. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava sa pozicije ''Transfer-poticaji privredi'', za 2016. godinu - Ministarstvo privrede
5. Prijedlog odluke o određivanju osnovice za plaću za juni 2016. godine - Ministarstvo finansija
6. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava o nabavi opreme i izvođenju radova na uspostavi sigurnosnog području u zgradi Ministarstva unutrašnjih poslova - Ministarstvo unutrašnjih poslova
7. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava o opremanju lokacije za evakuaciju tajnih podataka u Policijskoj stanici Bugojno - Ministarstvo unutrašnjih poslova
8. Prijedlog odluke o uknjižavanju stalnih sredstava - Ministarstvo unutrašnjih poslova
9. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za JU Dom zdravlja Gornji Vakuf-Uskoplje, za sufinansiranje nabavke vozila za prijevoz dijaliziranih pacijenata - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
10. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Hrvatskoj bolnici ''Dr. Fra Mato Nikolić'', Nova Bila, za sufinansiranje radova na renoviranju krovnih područja - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
11. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za realizaciju projekta u vodoprivredi ''Izgradnja vodovoda u MZ Ivančica-Kupres II faza, općina Busovača'' - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
12. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za realizaciju projekta u vodoprivredi ''Izgradnja vodovoda u naselju Bakije, općina Busovača'' - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
13. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za realizaciju projekta u vodoprivredi ''Rekonstrukcija vodovoda u naselju Hrastovi, općina Kiseljak'' - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
14. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za realizaciju projekta u vodoprivredi ''Izgradnja pumpne stanice i potisnog cjevovoda za Uriju, općina Donji Vakuf'' - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
15. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za realizaciju projekta u vodoprivredi ''Izgradnja pumpne podstanice u mjestu Skradno III. faza, općina Busovača'' - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
16. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za realizaciju projekta u vodoprivredi ''Rekonstrukcija vodovodne mreže u naselju Kasumi, općina Jajce'' - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
17. Prijedlog odluke o organiziranju izvođenja dislocirane nastave na području Tuzlanskog kantona - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
18. Prijedlog odluke o studijskim programima na Visokoj školi ''CEPS-Centar za poslovne studije'' - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
a) Prijedlog odluke o visini naknade stručne Komisije za vođenje postupka i ispunjenosti uvjeta za uvođenje novog studijskog programa na Visokoj školi ''CEPS-Centar za poslovne studije''
b) Prijedlog odluke o studijskim programima na Sveučilištu/Univerzitetu ''Vitez'' - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
c) Prijedlog odluke o visini naknade stručne Komisije za vođenje postupka i ispunjenosti uvjeta za uvođenje novog studijskog programa na na Sveučilištu/Univerzitetu ''Vitez''
19. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za projekte infrastrukture u općina Srednjobosanskog kantona - Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
20. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava sa stavke ''Prijenos sredstava za obilježavanje značajnih dana ekološkog kalendara i potporu radu ekoloških udruga'' - Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
21. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavi za izgradnju kanalizacijske mreže u MZ Kruščica, općina Vitez - Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
22. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Općini Vitez za sufinanciranje sanacije obale rijeke Bila - Zabilje 1 - Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
23. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Općini Kreševo za projekt: ''Čišćenje korita i obale rijeke Kreševčiće i pritoka'' - Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
24. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Općini Busovača za projekt ''Sanacija oštećene obale rijeke Ivančice'' - Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
25. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za udruge borce - Kantonalna uprava za borce
26. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za psihosocijalno liječenje korisnika boračko-invalidske zaštite - Kantonalna uprava za borce
27. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za manifestacije, obilježavanje značajnih datuma i sportske aktivnosti - Kantonalna uprava za borce
28. Informacija o izvršenim uplatama po transferima - Kantonalna uprava za borce
29. Saglasnost na Plan novčanih tokova Srednjobosanskog kantona za III. kvartal 2016. godine - Ministarstvo finansija
30. Izvještaj o radu Regionalne razvojne agencije za regiju Centrala BiH za 2015. godinu - Ministarstvo privrede
31. Izviještaj o drugom redovnom nadzornom auditu sistema upravljanja kvalitetom prema zahtjevima standarda ISO 9001:20008 - Ministarstvo privrede
32. Odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine za apelaciju Ljupke Stojak - Ministarstvo pravosuđa i uprave
33. Odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine za apelaciju Žarka Lovrinovića - Ministarstvo pravosuđa i uprave
34. Informacija Kantonalnog javnog pravobranilaštva - Ministarstvo pravosuđa i uprave
35. Mišljenje Kantonalnog javnog pravobranilaštva u vezi Sporazuma o uređenju međusobnih odnosa između Hercegovačke banke, d.d., Mostar i Kantonalne uprave za borce - Ministarstvo pravosuđa i uprave
36. Zahtjev tužitelja, sudaca i stručnih saradnika pravosudnih institucija Srednjobosanskog kantona o isplati regresa za 2016. godinu - Ministarstvo pravosuđa i uprave
37. Informacija izboru odvokata za zastupanje Kantona i Ministarstva pravosuđa i uprave po tužbi Zehre Hadžić i Milice Vukadinović - Ministarstvo pravosuđa i uprave
38. Imenovanja i razrješenja
a. Rješenje o postavljenju šefa Kabineta predsjednika Vlade KantonaPREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl. ing.
 
< Prošli   Sljedeći >