civilna.jpg 

akcioni1.jpg  

 civilna.jpg 

0800-privreda.jpg


SREDNJOBOSANSKI KANTON U BROJKAMA
CENTRAL BOSNIA CANTON IN FIGURES

Download PPT:
Bosanski PPT - 9 MB
English PPT - 9 MB

Imamo 27 gostiju na sajtu
Saopštenje sa 31. sjednice Vlade SBK PDF Ispiši
Četvrtak, 16 Juni 2016
Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 30.sjednice.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada SBK je usvojila:

-          Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama,

-          Prijedlog odluke o izdvajanju šuma iz šumskoprivrednog područja,

-          Prijedlog odluke o izmjeni Plana javnih nabavki za realizaciju projekata za poticaje vodoprivredi,

-          Prijedlog odluke o o usvajanju Programa utroška sredstavasa pozicije „poticaji vodoprivredi",

-          Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti za pokretanje procedureza realizaciju projekata „poticaj vodoprivredi",

-          Prijedlog odluke o izdavanju i prijenosu sredstava za poticaje vodoprivredi - izgradnja istražnih bušotina za pitku vodu na lokalitetu Gromiljak - Zeče polje,

-          Prijedlog odluke o izdvajanju i prijenosu sredstava za poticaje vodoprivredi - izgradnja kanalizacije u MZ Pajić Polje i

-          Prijedlog odluke o usvajanju Akcionog plana za uspostavljanje posebnog režima za upravljanje šumama u zonama sanitarne zaštite izvorišta pitke vode „Krušćica", općina Vitez.

 

Ministarstvo obrazovanja, nauke kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK usvojila:

-          Prijedlog odluke o podjeli Osnovne škole ''Berta Kučera'' u Jajcu,

-          Prijedlog odluke o osnivanju Mješovite srednje škole ''Jajce",

-          Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava za sufinansiranje prijevoza učenika osnovnih škola za IV mjesec,

-          Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2016. godinu, za usluge nadzora nad izgradnjom sportske dvorane Osnovne škole ''Safet Beg Bašagić'', Novi Travnik,

-          Prijedlog odluke o utrošku sredstava za nabavu opreme video nadzora u Osnovnoj školi ''Busovača'', Busovača i

-          Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za adaptaciju predulaza u OŠ ''Busovača''.

 

Dato je i mišljenje na (federalni) Prednacrt zakona o sigurnosti i zdravlju na radu.

 

Na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova, Vlada SBK je donijela:

-          Odluku o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora za nabavku vodovodnih cijevi u MZ Bučići - Novi Travnik i

-          Odluku o davanju saglasnosti na zaključivanje ugovora za nabavku materijala za sanaciju oborinskih voda u MZ Pribilovići - Novi Travnik.

 

Vlada Srednjobosanskog kantona je usvojila i odluke o korištenju sredstava za izvršenje vansudskih nagodbi, prodaju motornog vozila, Izvještaj o utrošku sredstava Civilne zaštite, kao i Protokol o vođenju pregovora radi usuglašavanja i zaključivanja Kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine

 

KABINET PREMIJERA

 
< Prošli   Sljedeći >