civilna.jpg 

akcioni1.jpg  

 civilna.jpg 

0800-privreda.jpg


SREDNJOBOSANSKI KANTON U BROJKAMA
CENTRAL BOSNIA CANTON IN FIGURES

Download PPT:
Bosanski PPT - 9 MB
English PPT - 9 MB

Imamo 25 gostiju na sajtu
Sazvana 31.sjednica Vlade SBK PDF Ispiši
Utorak, 14 Juni 2016
Sazvana 30.sjednica Vlade SBK za četvrtak 16. 6. 2016. godine sa početkom u 9 sati,

                                                     D N E V N I   R E D

1. Zapisnik sa  30. sjednice Vlade Kantona Središnja Bosna- tajnik Vlade Kantona

2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

3. Mišljenje na (federalni) Prednacrt zakona o sigurnostii i zdravlju na radu- Ministarstvo gospodarstva i Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

4. Prijedlog odluke o izdvajanju šuma iz šumskogospodarskog područja - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

5. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa pozicije "poticaji vodoprivredi" - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

6. Prijedlog odluke o izdvajanju i prijenosu sredstava za poticaje vodoprivredi- izgradnja istražnih bušotina za pitku vodu na lokalitetu Gromiljak-Zeče pole -Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

7. Prijedlog odluke o izdvajanju i prijenosu sredstava za poticaje vodoprivredi- izgradnja kanalizacije u MZ Pajić Polje -Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

8. Prijedlog odluke o izmjeni Plana javnih nabavki za realizaciju projekata  za poticaje vodoprivredi - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

9. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti za pokretanje procedure za realizaciju projekata "poticaji vodoprivredi" - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

     10. Prijedlog odluke o usvajanju Akcionog plana za uspostavu posebnog režima za gospodarenje šumama u zonama sanitarne zaštite izvorišta pitke vode "Krušćica",općina Vitez  - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva 

 

  11. Prijedlog odluke o korištenju sredstava za izvršenje vansudske nagodbe sa djelatnicom Ministarstva gospodarstva - Ministarstvo financija

  12. Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli srestava za sufinanciranje prijevoza učenika osnovnih škola za IV.  - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta

  13. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaključivanje ugovora za nabavku vodovodnih cijevi u MZ Bučići -  Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova

  14.  Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaključivanje ugovora za nabavku materijala za sanaciju oborinskih voda u KM Pribilovići, općina Novi Travnik-  Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova

   15. Prijedlog odluke o prodaji motornog vozila - Služba za zajedničke poslove

  16. Izvješće o utrošku sredstava odobrenih od strane Vlade - Kantonalna uprava za civilnu zaštitu

  17. Dopuna informacije o potraživanjima odvjetnika Ahmeda Kulenovića - Ministarstvo pravosuđa i uprave

   18. Suglasnost na sporazuma za zaključivanje vansudske nagodbe sa zaposlenicima Kantonalnog arhiva - Ministarstvo pravosuđa  i uprave

  19. Suglasnost za isplatu razlike plaće  za šefa Odsjeka kriminalističke tehnike - Ministarstvo unutarnjih poslova                                                                      

                                                                                      

 

 

 

                                                                                 PREDSJEDNIK VLADE

 

                                                                                  Tahir Lendo, dipl. ing.

 

 
< Prošli   Sljedeći >