civilna.jpg 

akcioni1.jpg  

 civilna.jpg 

0800-privreda.jpg


SREDNJOBOSANSKI KANTON U BROJKAMA
CENTRAL BOSNIA CANTON IN FIGURES

Download PPT:
Bosanski PPT - 9 MB
English PPT - 9 MB

Imamo 3 gostiju na sajtu
Sazvana 30.sjednica Vlade SBK PDF Ispiši
Utorak, 07 Juni 2016
Sazvana 30.sjednica Vlade SBK za četvrtak 9. 6. 2016. godine sa početkom u 9 sati,

D N E V N I R E D

1. Zapisnik sa 29. sjednice Vlade Kantona - sekretar Vlade Kantona
2. Mišljenje na Odluku i izmjenama i dopunama Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
3. Prijedlog odluke o prijenosu prava na koncesiju za istraživanje i eksploataciju kamena krečnjaka na lokalitetu ''Sutješćina'', općina Kreševo - Ministarstvo gospodarstva
4. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralne sirovine kamena krečnjaka i dolomita na lokalitetu ''Rastovice'' i ''Krčevine'', općina Kreševo - Ministarstvo gospodarstva
5. Prijedlog odluke o određivanju osnovice za plaću za maj 2016. godine - Ministarstvo finansija
6. Prijedlog odluke o korištenju sredstava za izmirenje obaveza prema izvršnim sudskim odlukama u predmetu Dragan Jukić - Ministarstvo finansija
7. Prijedlog odluke o korištenju sredstava za izmirenje obaveza prema izvršnim sudskim odlukama u predmetu Anto Gavrić i ostali - Ministarstvo finansija
8. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Proračuna Kantona Središnja za 2016. godinu, za informatizaciju Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa
9. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće zalihe Budžeta za 2016. godinu, za potrebe Sportskog saveza Srednjobosanskog kantona - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
10. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće zalihe Budžeta za 2016. godinu, za potporu Pameli Smoljo, evropskoj prvakinji u karateu - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
11. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Kantona za realizaciju projekta ''Izrada projektnih zadataka za izradu Elaborata o određivanju granica vodnog dobra na području općina Travnik i Kreševo'' - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
12. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku terenskog vozila za potrebe Kantonalne uprave za civilnu zaštitu - Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
13. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku opreme za Službu za zaštitu i spašavanje s visina - Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
14. Prijedlog odluke o izdvajanju i isplati sredstava za realizaciju projekta izgradnje i jačanje infrastrukture, za rekonstrukciju vodovoda Muholjići i Bukvići, općina Novi Travnik - Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora za utopljavanje zgrade Vatrogasnog doma u Starom Vitezu, Općina Vitez - Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora za izgradnju kanalizacije u naselju Klimenta, općina Jajce - Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
17. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora za izgradnju rezervoara za vodu u naselju Riđiči, općina Travnik - Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
18. Mišljenje na tekst Sporazuma o saradnji u oblasti turizma između Vijeća Ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Mađarske - Ministarstvo privrede
19. Mišljenje na Nacrt Memoranduma između Državne uprave za turizam Narodne Republike Kine i turističkih organa zemalja Centralne i Istočne Evrope o uspostavljanju Saveza za unapređenje turizma između Kine i zemalja Centralne i Istočne Europe - Ministarstvo privrede
20. Mišljenje na Nacrt Memoranduma o saradnji u oblati turizma između Ministarstva vanjske trgovine ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i Ministarstva kulture i Ruske Federacije - Ministarstvo privrede
21. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za popunu upražnjenog radnog mjesta u MSŠ Travnik - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
22. Saglasnost za popunu upražnjenog radnog mjesta (na određeno vrijeme) u Kabinetu premijera - Kabinet premijera
23. Saglasnost za prijem u radni odnos namještenika u Općinskome sudu u Travniku - Ministarstvo pravosuđa i uprave
24. Saglasnost za isplatu naknade za obavljanje dodatnih poslova namještenika u Općinskome sudu u Travniku - Ministarstvo pravosuđa i uprave
25. Saglasnost za prijem u radni odnos državnog službenika u Općinskome sudu u Travniku - Ministarstvo pravosuđa i uprave
26. Saglasnost za prijem u radni odnos stručnog savjetnika u Kantonalnom javnom pravobraniteljstvu u Vitezu - Ministarstvo pravosuđa i uprave
27. Saglasnost za prijem pripravnika - volontera u Općinskome sudu u Kiseljaku - Ministarstvo pravosuđa i uprave
28. Saglasnost za prijem u radni odnos namještenika u Općinskome sudu u Jajcu - Ministarstvo pravosuđa i uprave
29. Saglasnost za prijem u radni odnos sudskog pripravnika u Općinskome sudu u Jajcu - Ministarstvo pravosuđa i uprave
30. Saglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za potrebe Općinskoga suda u Jajcu - Ministarstvo pravosuđa i uprave
31. Saglasnost za sklapanje ugovora o djelu za obavljanje poslova u Odsjeku za administraciju u Vitezu - Ministarstvo unutrašnjih poslova
32. Saglasnost za raspisivanje oglasa za popunu radnih mjesta - Ministarstvo unutrašnjih poslova
33. Saglasnost za sklapanje ugovora o djelu za obavljanje poslova u Odjelu zaštite okoliša - Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
34. Saglasnost za pokretanje postupka nabave računarske opreme za potrebe Općinskoga suda u Kiseljaku - Ministarstvo pravosuđa i uprave
35. Saglasnost za pokretanje postupka nabavu audio opreme za snimanje u sudnici Općinskoga suda u Kiseljaku - Ministarstvo pravosuđa i uprave
36. Saglasnost za pokretanje postupka nabavu namještaja za potrebe Općinskoga suda u Kiseljaku - Ministarstvo pravosuđa i uprave
37. Saglasnost za nabavku i ugradnju protuprovalnog alarma na vozilu Ministarstva prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
38. Saglasnost za nabavu protuprovalnog alarma za vozilo Kantonalne uprave za borce - Kantonalna uprava za borce
39. Informacija o zahtjevu za zaključivanje ugovora o zakupu poslovnog prostora BNT ''Poslovni sustav'', d. d., Novi Travnik - Ministarstvo unutrašnjih poslova
40. Informacija o daljnjem toku postupka pred Europskim sudom za ljudska prava u predmetu Spahić i 15 drugih - Ministarstvo pravosuđa i uprave
41. Zahtjev za očitovanje u prijedlogu Općine Vitez - Ministarstvo pravosuđa i uprave
42. Informacija o potrošnji energenata u osnovnim i srednjim školama na području Kantona - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
43. Informacija o sredstvima privatizacije ostvarena prodajom državnog kapitala i preduzeća - Ministarstvo finansija
44. Izvještaj o provedbi preporuka Ureda za reviziju institucija F BiH u vezi sa izvještajem revizije učinka ''Nedovoljna obnova šuma u F BiH kao posljedica neefikasnog sistema upravljanja šumama'' - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
45. Izvještaj o obavljenoj reviziji Odjela za internu reviziju za prvi kvartal 2016. godine i četiri praćenja o praćenju preporuka - Ministarstvo finansija
46. Izvještaj o reviziji projektne dokumentacije za potrebe Kantonalnog arhiva - Zavoda za urbanizam, prostorno planiranje, zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa
47. Izvještaj o realizaciji zaključaka Vlade za prvu sjednicu za junu 2016. godine- sekretar Vlade
a) Ministarstvo pravosuđa i uprave
b) Ministarstvo unutrašnjih poslova
c) Ministarstvo privrede
d) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
e) Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
f) Ministarstvo finansija
g) Kantonalni arhiv
48. Izvještaj o radu inspekcija za prvu sjednicu za juni 2016. godine - sekretar Vlade
a) Ministarstvo privrede
b) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
c) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
d) Ministarstvo unutrašnjih poslova

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl. ing.
 
< Prošli   Sljedeći >