civilna.jpg 

akcioni1.jpg  

 civilna.jpg 

0800-privreda.jpg


SREDNJOBOSANSKI KANTON U BROJKAMA
CENTRAL BOSNIA CANTON IN FIGURES

Download PPT:
Bosanski PPT - 9 MB
English PPT - 9 MB

Imamo 2 gostiju na sajtu
O D L U K U o utvrđivanju Zajedničkog plana nabavki za 2016. godinu PDF Ispiši
Utorak, 12 April 2016
Na osnovu člana 32. Zakona o Vladi (Službene novine KSB/SBK broj:5/03- prečišćeni tekst i 14/03), a u vezi sa članom 17. Zakona o javnim nabavkama (''Službeni glasnik BiH'' broj: 39/14) Vlada Srednjobosanskog kantona na sjednici broj: 24. od dana:31.3.2016.g. donosi

 
< Prošli   Sljedeći >