civilna.jpg 

akcioni1.jpg  

 civilna.jpg 

0800-privreda.jpg


SREDNJOBOSANSKI KANTON U BROJKAMA
CENTRAL BOSNIA CANTON IN FIGURES

Download PPT:
Bosanski PPT - 9 MB
English PPT - 9 MB

Imamo 3 gostiju na sajtu
OBAVJEST GRAĐANIMA O OPASNOSTIMA OD IZBIJANJA POŽARA PDF Ispiši
Utorak, 12 April 2016

Budući da su već započeli radovi na čišćenju poljoprivrednih i drugih površina, te spaljivanju korova, suhe trave i ostalog niskog rastinja, a imajući u vidu, da su u posljednje vrijeme, kao i u prethodnim godinama evidentirani brojni požari na otvorenim prostorima, prvenstveno šumama i poljoprivrednim površinama (radi se o požarima suhe trave i rastinja na poljoprivrednim površinama – bilo obrađenim, bilo zapuštenim), koji su izazvali velike materijalne štete, upozoravamo građane da je zabranjeno bilo kakvo loženje vatre u blizini šumskih površina ili površina pod usjevima, u blizini stambenih naselja,  vodova dalekovoda  i sl.
Posebno podsjećamo građane na slijedeće:
 
da su osobe koje su izvršile spaljivanje korova ili loženje vatre na otvorenom prostoru dužna mjesto spaljivanja pregledati i ostatke u potpunosti pogasiti,
da je zabranjeno spaljivanje korova i loženje vatre na otvorenom prostoru za vrijeme vjetra i noću,
te, ako se spaljivanje obavlja u prisutnosti više vlasnika odnosno korisnika zemljišta koji organizirano vrše spaljivanje na većoj poljoprivrednoj površini, da su dužni o tome obavjestiti vatrogasce.
 
U slučaju nekontroliranog širenja vatre potrebno je ODMAH o tome obavjestiti vatrogasce na tel. broj 123,  Kantonalni operativni centar civilne zaštite na tel. broj 121 ili policiju na tel. broj 122.
 
Napominjemo građane da su u skladu sa Krivičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ br. 36/03, 37/03, 21/04, 69/04, 18/05, 42/10 i 42/11) predviđene sankcije ( kazne zatvora i novčane kazne) ukoliko usljed spaljivanja nastane požar koji bi imao kao posljedicu veću materijalnu štetu ili opasnost po ljudske živote.
 
Apeliramo na sve građane, poljoprivrednike i šumske radnike: pridržavajte se zakonskih odredbi, ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš, jer Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice!

 
< Prošli   Sljedeći >