civilna.jpg 

akcioni1.jpg  

 civilna.jpg 

0800-privreda.jpg


SREDNJOBOSANSKI KANTON U BROJKAMA
CENTRAL BOSNIA CANTON IN FIGURES

Download PPT:
Bosanski PPT - 9 MB
English PPT - 9 MB

Imamo 4 gostiju na sajtu
TENDERSKA DOKUMENTACIJA KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA PDF Ispiši
Ponedjeljak, 15 Juni 2015
Komisija za Javne nabavke Vlade Srednjobosanskog kantona objavljuje slijedeći tender i tendersku dokumentaciju za preuzimanje.
U skladu sa članom 88., a u vezi sa članom 53. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), članom 3. Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda („Službeni glasnik BiH“, broj 90/14), utvrđuje se slijedeća:

TENDERSKA DOKUMENTACIJA
KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA

Predmet nabave: Građevinsko zanatski radovi na sanaciji pokrova na zgradi


Evidencijski broj nabavke: 01-14-5/2015.
Obavještenje o nabavci broj: 475-7-3-3-3-2/15


Tenderska dokumentacija (preuzimanje)
 
< Prošli   Sljedeći >