civilna.jpg 

akcioni1.jpg  

 civilna.jpg 

0800-privreda.jpg


SREDNJOBOSANSKI KANTON U BROJKAMA
CENTRAL BOSNIA CANTON IN FIGURES

Download PPT:
Bosanski PPT - 9 MB
English PPT - 9 MB

Imamo 4 gostiju na sajtu
PREZENTACIJA PROJEKTNE IDEJE PDF Ispiši
Četvrtak, 27 Mart 2014
PREZENTACIJA PROJEKTNE IDEJE „INTEGRISANJE KLIMATSKIH PROMJENA U SMANJENJE RIZIKA OD POPLAVA U SLIVU VRBASA“
Na inicijativu Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, a uz podršku GEF-a (Globalni fond za okoliš), Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP) provodi pripremnu fazu projekta „Integrisanje klimatskih promjena u smanjenje rizika od poplava u slivu Vrbasa“ u okviru koje je organizirana 18.03. 2014. godine u Banja Luci prezentacija projektne ideje.

Kao parteneri u projektu, prezentiranju projektne ideje prisustvovali su i predstavnici Kantonalne uprave za civilnu zaštitu.

Pripremna faza ima za cilj da definira osnovne zadatke, utvrdi stanje na terenu, analizira primarne i sekundarne zadatke, te tako osigura argumente za provedbu projekta koji je od velike važnosti za lokalne zajednice u slivu rijeke Vrbas.


 
< Prošli   Sljedeći >