civilna.jpg 

akcioni1.jpg  

 civilna.jpg 

0800-privreda.jpg


SREDNJOBOSANSKI KANTON U BROJKAMA
CENTRAL BOSNIA CANTON IN FIGURES

Download PPT:
Bosanski PPT - 9 MB
English PPT - 9 MB

Imamo 1 gosta na sajtu
Kantonalna uprava za šumarstvo
Studija slučaja Iskustva, prevencije i mjere protiv nezakonitih postupanja u šumarstvu SBK PDF Ispiši
Ponedjeljak, 18 April 2011
Studija slučaja „Iskustva, prevencije i mjere protiv nezakonitih postupanja u šumarstvu Srednjobosanskog kantona”

U Sarajevu je dana 22.03.2011.godine, u organizaciji Vanjsko/spoljnotrgovinske komore BiH, FIRME Consortium BiH, Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH i Šumarskog fakulteta Sarajevo, održana Četvrta godišnja zajednička konferencija o šumarstvu BiH sa ciljem utvrđivanja stanja i napretka u reformama u šumarstvu i analize aktivnosti na unapređenju održivog šumarstva u BiH, ohrabrenja suradnje u projektima i aktivnostima vezano za reforme u šumarstvu i definiranja okvira strategije za buduće aktivnosti.

U okviru posebnih projekata predviđenih programom Konferencije, u tačci „Stanje i prevencije nezakonite sječe šume”, od strane Kantonalne uprave za šumarstvo sačinjena je studija slučaja „Iskustva, prevencije i mjere protiv nezakonitih postupanja u šumarstvu Srednjobosanskog kantona” autora mr.sci. Emsada Pružana, dipl.ing., stručnog savjetnika za integralnu zaštitu šuma i Ševala Konjalića, dipl.ing., direktora Uprave i ista je prisutnim učesnicima prezentovana od strane autora. Napominjemo da su navedenoj Konferenciji prisusutvovali i aktivno učestvovali predstavnici Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, resornih entiteskih i kantonalnih ministarstva, kantonalnih i entitetskih šumskoprivrednih društava, predstavnici organizatora kao i brojne druge međunarodne i domaće institucije i organizacije, a i ova Konferencija je jedna od aktivnosti usmjerenih na obilježavanje „2011. - Međunarodne godine šuma” u Bosni i Hercegovini.

STUDIJA SLUČAJA

STUDIJ

PREZENTACIJA
 
Informacija o šumskim požarima na području Srednjobosanskog kantona PDF Ispiši
Srijeda, 13 April 2011

Na području Srednjobosanskog kantona je samo u periodu od 01.04.2011. do 12.04.2011.godine evidentirano 60 šumskih požara sa ukupnom opožarenom površinom od 367,70 ha. Od navedenog broja požara, 10 ih je zabilježeno u visokim šumama, 18 u kulturama, 27 u izdanačkim šumama i 5 na neobraslom zemljištu.

POŽARI

PREGLED POŽARA


 
Obilježavanje Međunarodne godine šuma u Bosni i Hercegovini PDF Ispiši
Četvrtak, 17 Mart 2011
Sa zadovoljstvom vam najavljujemo aktivnosti koje će se u toku mjeseca marta 2011.godine održati na području Federacije Bosne i Hercegovine, u okviru prigodnog obilježavanja „Međunarodne godine šuma“:

Image
 
2011. Međunarodna godina šuma, poziv na učešće PDF Ispiši
Srijeda, 23 Februar 2011
Generalna skupština UN-a je Rezolucijom broj 61/193 proglasila 2011-u godinu "Međunarodnom godinom šuma“, a u cilju podizanja svijesti društva o značaju šuma, unapređenju održivog gospodarenja šumama i njihovoj zaštiti.
Geslo Međunarodne godine šuma glasi: „Šume za ljude“.

2011. – Međunarodna godina šuma“, poziv na učešće – prva najava

2011. – Međunarodna godina šuma“, poziv na učešće u javnom natječaju za izradu literarnih i likovnih radova koji sadrže teme o šumi

 
Zakljucak Vlade SBK PDF Ispiši
Četvrtak, 16 Septembar 2010
 Z A K LJ U Č A K - 1. Usvaja se Informacija Kantonalne uprave za šumarstvo, o gospodarenju šumama u Srednjobosanskom kantonu u 2009.godini i planu gospodarenja za 2010. godinu.
 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 Sljedeća > Kraj >>

Rezultati 37 - 42 od 43