civilna.jpg 

akcioni1.jpg  

 civilna.jpg 

0800-privreda.jpg


SREDNJOBOSANSKI KANTON U BROJKAMA
CENTRAL BOSNIA CANTON IN FIGURES

Download PPT:
Bosanski PPT - 9 MB
English PPT - 9 MB

Imamo 16 gostiju na sajtu
Kantonalna uprava za šumarstvo
I Z V J E Š T A J o R A D U Kantonalne uprave za šumarstvo za 2013.g. PDF Ispiši
Četvrtak, 17 April 2014
Obaveza izrade i dostavljanja godišnjeg i polugodišnjeg izvještaja o radu Kantonalne uprave za šumarstvo utvrđena je odredbom člana 95. u vezi sa članom 92. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 35/05), u skladu sa gore navedenim Kantonalna uprava za šumarstvo objavljuje Izvještaj o radu za 2013.godinu.
 
Informacija o održanoj manifestaciji PDF Ispiši
Ponedjeljak, 31 Mart 2014
„Centralna manifestacija za područje SBK na obilježavanju 21.marta-Međunarodnog dana šuma“
 
ZAŠTITA ŠUMA SREDNJOBOSANSKOG KANTONA OD ŠUMSKIH POŽARA PDF Ispiši
Četvrtak, 27 Mart 2014
U smislu poduzimanja preventivnih mjera usmjerenih na zaštitu šuma Srednjobosanskog kantona od požara, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK-Kantonalna uprava za šumarstvo, Ministarstvo unutrašnjih poslova SBK, Kantonalna uprava za civilnu zaštitu SBK i ŠPD/ŠGD “Srednjobosanske šume/Šume Središnje Bosne” doo Donji Vakuf upućuju
 
Obilježavanje 21. Marta - Međunarodnog dana šuma PDF Ispiši
Četvrtak, 20 Mart 2014
Kantonalna uprava za šumarstvo SBK

Obilježavanje 21. Marta - Međunarodnog dana šuma
 
OSTVARENI REZULTATI RADA U GOSPODARENJU ŠUMAMA SBK U 2013.g. PDF Ispiši
Petak, 07 Februar 2014
U izvještajnoj 2013.godini nastavljena je atmosfera pravne nesigurnosti u šumarskom sektoru u Federaciji BiH, uzrokovana nepostojanjem adekvatnog pravnog okvira za djelovanje institucija iz oblasti šumarstva,
 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 Sljedeća > Kraj >>

Rezultati 19 - 24 od 44