civilna.jpg 

akcioni1.jpg  

 civilna.jpg 

0800-privreda.jpg


SREDNJOBOSANSKI KANTON U BROJKAMA
CENTRAL BOSNIA CANTON IN FIGURES

Download PPT:
Bosanski PPT - 9 MB
English PPT - 9 MB

Kant. up. za civilnu zaštitu
KANTONALNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE PDF Ispiši
Ponedjeljak, 19 Januar 2015

GRAĐANI,

AKO STE OSOBNO U OPASNOSTI, PRIMJEĆUJETE POJAVE ILI DJELOVANJA KOJA UGROŽAVAJU LJUDSKE ŽIVOTE I MATERIJALNA DOBRA, KAO I OPASNOSTI I POJAVE KOJE MOGU DOVESTI DO NASTANKA PRIRODNE I DRUGE NESREĆE, POZOVITE NA BROJ


civilna-big.jpg

 

I ODMAH PRIJAVITE KANTONALNOM OPERATIVNOM CENTRU CIVILNE ZAŠTITE.

 
PREZENTACIJA PROJEKTNE IDEJE PDF Ispiši
Četvrtak, 27 Mart 2014
PREZENTACIJA PROJEKTNE IDEJE „INTEGRISANJE KLIMATSKIH PROMJENA U SMANJENJE RIZIKA OD POPLAVA U SLIVU VRBASA“
 
Vježba pripadnika Službe zaštite i spašavanja s visina PDF Ispiši
Četvrtak, 27 Mart 2014
Civilna zaštita - Uspješno organizovana i realizovana Obuka – vježba pripadnika Službe zaštite i spašavanja s visina
 
SVEČANO OBILJEŽEN 1.OŽUJAK DAN CIVILNE ZAŠTITE PDF Ispiši
Ponedjeljak, 17 Mart 2014
Kantonalni stožer civilne zaštite je 12.03.2014. godine održao svečanu sjednicu u povodu obilježavanja 1.ožujka Dana civilne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine i Svjetskog dana civilne zaštite.
 
SEMINAR PROCJENA RIZIKA NA LOKALNOJ RAZINI PDF Ispiši
Ponedjeljak, 17 Mart 2014
Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, Federalna uprava civilne zaštite i Agencija za upravljanje vandrednim situacijama Kraljevine Danske – DEMA organizirali su na Vlašiću, 06 i 07.03.2014. godine, regionalni seminar „Procjena rizika na lokalnoj razini“, koji je nastavak ciklusa obuka koje se provode za strukture zaštite i spašavanja u Bosni i Hercegovini.
 
Priručnici o opasnostima od prirodnih i drugih nesreća PDF Ispiši
Srijeda, 20 Novembar 2013
Priručnici o opasnostima od prirodnih i drugih nesreća

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu od Federalne uprave civilne zaštite dobila je određen broj priručnika namijenjenih učenicima osnovnih škola uzrasta između osam (8) i dvanaest (12) godina koje je FUCZ dostavilo Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine.
 
Primopredaju lične i tehničke opreme Službi zaštite za spašavanje sa visina SBK PDF Ispiši
Srijeda, 09 Oktobar 2013
OPREMANJE SLUŽBE ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE S VISINA KSB

Dana 09.10.2013. godine ispred zgrade Vlade uz nazočnost Predsjednika i članova Vlade Kantona Središnja Bosna, izvršena je primopredaja opreme i sredstava od strane Kantonalne uprave za civilnu zaštitu za potrebe Službe za zaštitu i spašavanje s visina KSB.
Oprema u vrijednosti od 57.286,88 KM biti će korištena u akcijama spašavnja ljudi i materijalnih dobara u slučaju prirodne i druge nesreće na području Kantona. Kantonalna uprava za civilnu zaštitu organizirati će u narednom periodu obuku za pripadnike Službe za zaštitu i spašavanje s visina KSB u cilju adekvatne uporabe nove opreme.
Ovo je već treći put kako Kantonalna uprava za civilnu zaštitu na čelu sa direktorom Nikicom Stipinovićem vrši nabavku opreme za potrebe ove službe u cilju jačanja cjelokupnog sustava zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara na području Kantona.
 
O B A V I J E S T PDF Ispiši
Utorak, 08 Oktobar 2013

Kantonalni štab civilne zaštite Srednjobosanskog kantona, odnosno Komandant štaba, Premijer SBK, gosp. Tahir Lendo će izvršiti primopredaju lične i tehničke opreme Službi zaštite za spašavanje sa visina SBK. Primopredaja opreme će se izvršiti u srijedu 09.10.2013.godine u zgradi Vlade SBK, ul. Stanična 43, sala na II spratu, sa početkom u 11 sati.

 
Podaci o rukovoditeljima odbrane od poplava PDF Ispiši
Četvrtak, 21 Mart 2013
Podaci o rukovoditeljima odbrane od poplava, pravnim i fizičkim osobama zaduženim za odbranu od poplava na vodnom području Save - za vodotoke II kategorije na području Srednjobosanskog kantona
 
SVEČANO OBILJEŽEN 1.OŽUJAK DAN CIVILNE ZAŠTITE PDF Ispiši
Srijeda, 06 Mart 2013

SVEČANO OBILJEŽEN 1.OŽUJAK DAN CIVILNE ZAŠTITE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE I SVJETSKI DAN CIVILNE ZAŠTITE,


Kao i ranijih godina i ove godine je u povodu obilježavanja 1.ožujka Dana civilne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine i Svjetskog dana civilne zaštite, dana 26.02.2013.godine u 10,00 sati, u zgradi Vlade KSB, održana svečana sjednica Kantonalnog stožera civilne zaštite. Na sjednici su pored članova Stožera civilne zaštite bili nazočni: predcstavnici Federalne uprave civilne zaštite, predstavnici ministarstava KSB, pomoćnici načelnika općina za civilnu zaštitu, predstavnici službi zaštite i spašavanja KSB, predstavnici nevladinih oraganizacija, predstavnici medija, te dobitnici priznanja civilne zaštite.

 
UPUTE ZA GRAĐANE KANTONA SREDIŠNJA BOSNA PDF Ispiši
Petak, 31 August 2012
POSTUPANJE U SLUČAJU POTRESA

Potresi su prirodni događaji koji mogu imati katastrofalne posljedice, a to su veliki broj ljudskih žrtava, razaranja, širenje požara, nastanak zaraznih bolesti i dr.
Područje Bosne i Hercegovine kao i područja okolnih zemalja (Hrvatske, Italije, Albanije, Grčke, Turske) , odlikuju se izraženom seizmičkom aktivnošću.
Posljedice potresa na pogođenom području ovisne su o njegovoj jačini, ali i o postupcima građana u takvim situacijama.
Možemo bitno pomoći sebi i drugima, te umanjiti posljedice ako se pridržavamo sljedećeg:

POSTUPCI PRIJE POTRESA:

1. Naučimo kako se zaštititi od potresa.
2. U domu odredimo jedno sigurno mjesto u većoj prostoriji, te se
nekoliko puta godišnje prisjetimo na njega.
3. Moramo znati gdje je glavna sklopka za struju te gdje su glavni ventili
za plin i vodu, i kako se zatvaraju.
4. Na dohvat ruke spremimo bateriju, radio, torbicu za prvu pomoć i osobna dokumenta.
5. Uvijek imajmo određene zalihe hrane.

POSTUPCI ZA VRIJEME POTRESA:

1. Sačuvajmo prisebnost duha i ne paničarimo jer je panika pogubna.
2. Ako se zateknemo u prostorijama u prizemlju, pri prvim podrhtavanjima izađimo iz njih na slobodan prostor, udaljimo se od stabala, uličnih svjetiljki, električnih kablova i građevina.
3. Ako smo na višim katovima, sklonimo se pored nosivih zidova, pod okvire vrata, u unutrašnji kut prostorije, ispod stola, te rukama zaštitimo oči.
4. Odmaknimo se što dalje od staklenih površina i pregradnih zidova.
5. Ne upotrebljavajmo šibice i otvorenu vatru.
6. Ako se nalazimo u automobilu, ne smijemo se zaustavljati na i ispod mostova i podvožnjaka, ispod električnih kablova, i u tunelima.
Zaustavimo se na otvorenom prostoru i ostanimo u automobilu.

POSTUPCI NAKON POTRESA:

1. Kada prestanu prvi potresi, napustimo prostorije na najpogodniji način i uzmimo sa sobom najvažnije i spremljene stvari.
2. Nikako ne napuštajmo građevinu dizalom, (mogu se pokvariti instalacije, srušiti dizalo, nestati struje i sl.).
3. Isključimo električnu struju na glavnoj sklopci te zatvorimo plin i vodu na glavnom ventilu.
4. Ne zaboravimo na humanost i nesebičnost u pomoći stradalima, ali ne pomičimo teško povrijeđene.
5. Upotrebljavajmo za piće samo zapakiranu vodu i vodu koja stigne kao pomoć
6. Postupajmo prema uputama dobivenim putem sredstava javnog priopćavanja.
7. Ako smo ostali pod ruševinama budimo mirni i zovimo u pomoć te lupajmo čvrstim predmetom po instalacijskim ciievima (od vode i centralnog grijanja).
8. Sačuvajmo svoju snagu

VAŽNIJI TELEFONSKI BROJEVI ŽURNIH SLUŽBI:
- Kantonalni operativni centar civilne zaštite 121
- Policija 122
- Vatrogasci 123
- Hitna pomoć 124
 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 Sljedeća > Kraj >>

Rezultati 34 - 44 od 53