civilna.jpg 

akcioni1.jpg  

 civilna.jpg 

0800-privreda.jpg


SREDNJOBOSANSKI KANTON U BROJKAMA
CENTRAL BOSNIA CANTON IN FIGURES

Download PPT:
Bosanski PPT - 9 MB
English PPT - 9 MB

Imamo 3 gostiju na sajtu
Informacija o ugroženosti područja SBK od poplava na dan 15.05.2014. godine PDF Ispiši
Četvrtak, 15 Maj 2014
Padavine tokom aprila i početkom maja na području Srednjobosanskog kantona su bile pojačane, vodostaji rijeka i pritoka nisu dosezali nivo kritičnog.
 
I Z V J E Š T A J o R A D U Kantonalne uprave za šumarstvo za 2013.g. PDF Ispiši
Četvrtak, 17 April 2014
Obaveza izrade i dostavljanja godišnjeg i polugodišnjeg izvještaja o radu Kantonalne uprave za šumarstvo utvrđena je odredbom člana 95. u vezi sa članom 92. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 35/05), u skladu sa gore navedenim Kantonalna uprava za šumarstvo objavljuje Izvještaj o radu za 2013.godinu.
 
Obavijest o produženju roka za dostavu projekata po javnom oglasu PDF Ispiši
Utorak, 08 April 2014
Obavijest o produženju roka za dostavu projekata po javnom oglasu za podnošenje prijava za projekte namijenjene za zaštitu okoliša u 2014.g. iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša KSB/SBK i po javnom oglasu za podnošenje prijava projekata za poticaj povratku prognanih, obnovi i razvitku za projekte u 2014.godini – izgradnja i sanacija infrastrukturnih projekata u mjestima povratka na prostoru KSB/SBK
 
Obavijest o produženju roka za dostavu projekata po javnom oglasu PDF Ispiši
Utorak, 08 April 2014
Obavijest o produženju roka za dostavu projekata po javnom oglasu za podnošenje prijava za projekte namijenjene za zaštitu okoliša u 2014.g. iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša KSB/SBK i po javnom oglasu za podnošenje prijava projekata za poticaj povratku prognanih, obnovi i razvitku za projekte u 2014.godini – izgradnja i sanacija infrastrukturnih projekata u mjestima povratka na prostoru KSB/SBK
 
<< Početak < Prethodna 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Sljedeća > Kraj >>

Rezultati 141 - 144 od 144