civilna.jpg 

akcioni1.jpg  

 civilna.jpg 

0800-privreda.jpg


SREDNJOBOSANSKI KANTON U BROJKAMA
CENTRAL BOSNIA CANTON IN FIGURES

Download PPT:
Bosanski PPT - 9 MB
English PPT - 9 MB

Imamo 4 gostiju na sajtu
Kontakt - Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okolišta, povratka i stambenih poslova
Ul. Prnjavor 16a
E-mail: tr_urb_1@bih.net.ba
Ime Pozicija Telefon Fax
Amer Mrako Ministar 030 511 215 030 540 291
Stipo Križanac, dipl.iur. Sekretar 030 511 215 030 511 215
Lejla Salkić, dipl.ing.arh. Pomoćnik ministra prostornog uređenja 030 511 215 030 511 215
Dragan Šafradin, dipl.ing.tehn. Pomoćnik ministra za zaštitu okoliša 030 511 215
Višnja Pobrić, dipl.ing.građ. Pomoćnik ministra za obnovu i povratak 030 511 215 030 511 215
Nedim Čurić, dipl.iur. Pomoćnik ministra za drugostupanjsko-upravno rješa 030 511 215 030 511 215