civilna.jpg 

akcioni1.jpg  

 civilna.jpg 

0800-privreda.jpg


SREDNJOBOSANSKI KANTON U BROJKAMA
CENTRAL BOSNIA CANTON IN FIGURES

Download PPT:
Bosanski PPT - 9 MB
English PPT - 9 MB

Imamo 4 gostiju na sajtu
Kontakt - Ministarstvo privrede
Ul. Prnjavor 16a, TRAVNIK
E-mail: minpriv@bih.net.ba
Ime Pozicija Telefon Fax
Sedžad Milanović Ministar 030 511 217 030 511 729
Nijaz Seferović Sekretar ministarstva 030 511-217
Zihnija Aganović Pomoćnik min. za industriju, poduzetništvo, obrt 030 511 217 030 511 217
Dubravko Milanović Pom.Ministra za Trgovinu, Turizam i Ugostiteljstvo 030 511-217
Vinko Miljak Pomoćnik ministra za promet i telekomunikacije 030 511 217 - 503 169 030 511 729
Stjepan Medić 030 511 217 030 511 217
Hasan Hrnjić GLAVNI KANTONALNI INSPEKTOR 030 503-169