civilna.jpg 

akcioni1.jpg  

 civilna.jpg 

0800-privreda.jpg


SREDNJOBOSANSKI KANTON U BROJKAMA
CENTRAL BOSNIA CANTON IN FIGURES

Download PPT:
Bosanski PPT - 9 MB
English PPT - 9 MB

Imamo 4 gostiju na sajtu
Kontakt - Ministarstvo finansija
Vezirska 62, T R A V N I K
E-mail: proracun@mfinksb.com.ba
Ime Pozicija Telefon Fax
Zoran Marković Ministar 030 518 627 030 540 451
Josipa Jurić Sekretar 030 512-458 030 540-451
Ivanka Vrdoljak Pomoćnik ministra za budžet 030 518-839 030 540-451
Emir Đelilović Pomoćnik ministra za trezor 030 511 613 030 511 613
Ineska Kurtović Odjel za Internu revizijiu 030-512-477