civilna.jpg 

akcioni1.jpg  

 civilna.jpg 

0800-privreda.jpg


SREDNJOBOSANSKI KANTON U BROJKAMA
CENTRAL BOSNIA CANTON IN FIGURES

Download PPT:
Bosanski PPT - 9 MB
English PPT - 9 MB

Imamo 1 gosta na sajtu
Ministarstva - Ministarstvo unutrašnjih poslova
Ul. Aleja Konzula, T R A V N I K
http://www.mupsbk-ksb.gov.ba/
Ime Pozicija Telefon
Feliks Vidović Ministar 030 511 523
Ankica Petrović Sekretar ministarstva 030 518 439
Suad Muminović Šef Kabineta 030 511 846
Esad Pašalić Pomoćnik ministra za administraciju i podršku 030 518 762
Sulejman Tukar Policijski Komesar V.D. 030 511 632
 
min_zdravstva_logo.jpg


Info o kantonu

Srednjobosanski Kanton, Kanton Središnja Bosna obuhvaća geografsko jezgro Bosne i Hercegovine.

Ovaj Kanton svojom zapadnom polovinom alimentira jugoistočne dijelove makro regiona Bosanska Krajina, a istočnom polovinom koindicira sa krajnjim sjeverozapadnom područjima sarajevsko-zeničke makro ekonomske regije. Opširnije ...