civilna.jpg 

akcioni1.jpg  

 civilna.jpg 

0800-privreda.jpg


SREDNJOBOSANSKI KANTON U BROJKAMA
CENTRAL BOSNIA CANTON IN FIGURES

Download PPT:
Bosanski PPT - 9 MB
English PPT - 9 MB

Imamo 4 gostiju na sajtu
Kontakt - Ministarstvo unutrašnjih poslova
Ul. Aleja Konzula, T R A V N I K
http://www.mupsbk-ksb.gov.ba/
Ime Pozicija Telefon Fax
Feliks Vidović Ministar 030 511 523 030 511 523
Ankica Petrović Sekretar ministarstva 030 518 439 030 511 523
Suad Muminović Šef Kabineta 030 511 846
Esad Pašalić Pomoćnik ministra za administraciju i podršku 030 518 762
Sulejman Tukar Policijski Komesar V.D. 030 511 632