Skupština Srednjobosanskog kantona je na V sjednici održanoj 18.6.2019.godine usvojila skraćeni zapisnik s IV. sjednice Skupštine Kantona te donijela akte kako slijedi: 

1. Odluku o usvajanju Plana zaštite od požara Srednjobosanskog kantona.
2. Zaključak u povodu razmatranja Nacrta zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica.
3. Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o izvršavanju Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018.godinu.
4. Zaključak u povodu donošenja Plana zaštite od požara Srednjobosanskog kantona.

Implementacijom ovog projekta povećat će se kvalitet turističke ponude na području općine Novi Travnik, a stećci kao spomenici kulture koji se nalaze pod zaštitom UNESCO-a bit će dostupniji domaćim i stranim posjetiocima.

Dana 18.6.2019.godine u prostorijama Ministarstva privrede SBK koje zastupa ministar gosp. Nisvet Hrnjić zaključen je Ugovor sa Turističkom zajednicom SBK, koju zastupa gosp. Miroslav Matošević.

Ugovor se odnosi na implementaciju odobrenih sredstava za sufinanciranje postavljanja turističke signalizacije u općini Novi Travnik u iznosu od 5.000,00 KM, a istom je prethodio Zahtjev za finansijsku podršku od strane Turističke zajednice SBK i Odluka Vlade SBK.

Implementacijom ovog projekta povećat će se kvalitet turističke ponude na području općine Novi Travnik, a stećci kao spomenici kulture koji se nalaze pod zaštitom UNESCO-a bit će dostupniji domaćim i stranim posjetiocima.

 

 

Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – prečišćeni tekst i 14/03) i člana 9. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona(Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – pročišćeni tekst),

S A Z I V A M
11.  sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 20.6. 2019. godine, u 9 sati

Dana 11.06.2019. u okviru projekta Twinning Light – „Podrška administrativnim strukturama za poslove integracija u EU parlamenata u Bosni i Hercegovini”, Skupštinu SBK je posjetila Gospođa Klara Szalay voditeljica komponente 4 Twinning projekta. Gospođa Klara Szalay je razgovarala sa Predsjedateljem Skupštine i zamjenicima te uspješno dobila detaljnu sliku kantonalnih skupština u pogledu evropskih integracija te kreirala smjernice za unapređenje kapaciteta kantonalnih skupština u oblasti evropskih integracija. Pored ostalog se razgovaralo i o ključnim zadacima koje kantonalne skupštine moraju ispuniti u cilju zadovoljavanja svojih obaveza u procesu integracije BiH u EU. Kontinuiranu pomoć EU i stručnu podršku treba posmatrati kao nužni element koji je neophodno u cjelosti primijeniti kako bi se omogućilo kantonalnim skupštinama da preuzmu svoj dio ustavnih odgovornosti te izvrše institucionalnu prilagodbu neophodnu za izvršenje zadataka u primjeni SPP-a u BiH. Sastanku je prisustvo i Gospodin Muhamed Softić, Sekretar Ured za Europske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu koji je razgovarao o kontinuiranom radu i napredku SBK u usvajanju procesa i standarad EU.

Dana 11.06.2019. u okviru projekta Twinning Light – „Podrška administrativnim strukturama za poslove integracija u EU parlamenata u Bosni i Hercegovini”, Skupštinu SBK je posjetila Gospođa Klara Szalay voditeljica komponente 4 Twinning projekta. Gospođa Klara Szalay je razgovarala sa Predsjedateljem Skupštine i zamjenicima te uspješno dobila detaljnu sliku kantonalnih skupština u pogledu evropskih integracija te kreirala smjernice za unapređenje kapaciteta kantonalnih skupština u oblasti evropskih integracija. Pored ostalog se razgovaralo i o ključnim zadacima koje kantonalne skupštine moraju ispuniti u cilju zadovoljavanja svojih obaveza u procesu integracije BiH u EU. Kontinuiranu pomoć EU i stručnu podršku treba posmatrati kao nužni element koji je neophodno u cjelosti primijeniti kako bi se omogućilo kantonalnim skupštinama da preuzmu svoj dio ustavnih odgovornosti te izvrše institucionalnu prilagodbu neophodnu za izvršenje zadataka u primjeni SPP-a u BiH. Sastanku je prisustvo i Gospodin Muhamed Softić, Sekretar Ured za Europske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu koji je razgovarao o kontinuiranom radu i napredku SBK u usvajanju procesa i standarad EU.

Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 9. sjednice.


Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK donijela odluke:
- Odluka o usvajanju Smjernica ekonomske i fiskalne politike Srednjobosanskog kantona za period 2020-2022.godine.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona po Sporazumu Ministarstva financija i Kantonalne direkcije za ceste, odlukom se izdvaja iznos od 626.203,22 KM za sufinansiranje ugovorenih i izvedenih radova na rekonstrukciji regionalnih puteva na području SBK.
- Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK:
   • izvršenje doniranih sredstava za OŠ „Karaula“ u iznosu od 5.000,00 KM, donirana sredstava BH Telekom za projekat adaptacije i opremanje kabineta informatike“,
   • izvršenje doniranih sredstava OŠ „Jajce“ Krušćica u iznosu od 5.000,00 KM, donirana sredstva općine Jajce za nabavku materijala i sitnog inventara.
   • izvršenje doniranih sredstava OŠ „Ivan Goran Kovačić“ Gojevići-Fojnica u iznosu od 1.536,96 KM, donirana sredstva Središnjeg ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske za projekat nabave lektire na hrvatskom jeziku.
   • izvršenje doniranih sredstava OŠ „Turbe“ u iznosu od 860,00 KM, donirana sredstva BH Telekoma za projekat nabavku opreme.
   • izvršenje doniranih sredstava MSŠ „Bugojno“

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK donijela odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava sa pozicije „ Subvencije privatnim i javnim preduzećima za učešće na sajmovima i izložbama“, odlukom se izdvaja iznos od 5.000,00 KM za finansijsku podršku realizacije projekta postavljanja turističke signalizacije na području općine Novi Travnik.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa pozicije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi“ iz Budžeta Kantona za sufinansirnje „9.Sajma za zapošljavanje 2019.g.“ koji će se održati 18. i 19. Juna 2019. godine, odlukom se izdvaja iznos od 2.000,00 KM, sredstva će se doznačiti Službi za zapošljavanje SBK.

 Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela odluku o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona s pozicije Transfer za naknadu štete koju počini zaštićena divljač za 2019. godinu. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu izdvaja se iznos od 1.900,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava. 

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela odluku o izdvajanju sredstava za projekat Solarni kolektor za zagrijavanje tople vode u sportskoj dvorani u Novom Travniku, ORŠK d.o.o. N.Travnik iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK. Iz Budžeta SBK izdvajaju se u iznosu 4.979,52 KM za realizaciju projekta i uplatit će se „BNT INŽENJERING“ d.o.o. N.Travnik.


Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela odluke:
- Odluka o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih za financiranje troškova prijevoza učenika osnovnih škola općine Jajce gdje nema organiziranog prijevoza, ovom odlukom utvrđuje se akontativna raspodjela sredstava planiranih Budžetom za 2019.godinu, odlukom se izdvaja iznos od 16.281,79 KM sredstva su namijenjena za financiranje troškova prijevoza učenika osnovnih škola sa područja općine Jajce, za II obrazovno razdoblje nastavne 2018/2019. godine.
- Odluka o utrošku sredstava namijenjenih za stručno usavršavanje EMIs odgovornih osoba u 2019. godini, odlukom se izdvaja iznos od 6.785,00 KM, za usavršavanje -edukaciju, sredstva će se doznačiti OD „Informacione tehnologije i informacioni sistemi“ IT-IS.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke tekuće rezerve Vlade SBK, odlukom se izdvaja od 26.900,00 KM, sredstva se izvajaju sa „Tekućeg transfera neprofitnih organizacija - za sport“.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke tekuće rezerve Vlade SBK, odlukom se izdvaja iznosu od 7.000,00 KM, sredstva se izdvajaju sa „Tekućeg transfera neprofitnih organizacija - za kulturu“.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke kaptalni transferi za sufinanciranje projekata važnih za Srednjobosanski kanton, odlukom se izdvaja iznos od 38.100,00 KM. Sredstva su namijenjena za nižu potrošačku jedinicu „Srednja Tehnička škola“ Bugojno, sredstva su potrebna za nastavak i dovršetak izgradnje kosog krova na objektu“.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke kapitalni transferi za sufinansiranje projekata važnih za Srednjobosanski kanton, odlukom se izdvaja iznos od 39.000,00 KM. Sredstva su namijenjena za nižu potrošačku jedinicu SŠ „Kreševo“ Kreševo, za ugradnju toplotne fasade i zatvaranje vanjskih otvora. Sredstva će se doznačiti općini Kreševo.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke tekuće rezerve Budžeta SBK za 2019. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 1.500,00 KM, sredstva su potrebna za odlazak Olimpijskog tima BiH na 23. Juniorsku balkansku matematičku olimpijadu koja se održava od 20.6.-25.6.2019. godine na Cipru. Sredstva će se doznačiti Udruženju matematičara Kantona Sarajevo.

Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – prečišćeni tekst i 14/03) i člana 9. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona(Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – pročišćeni tekst),

 

S A Z I V A M
10. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 13.6. 2019. godine, u 9 sati

OBAVJEST GRAĐANIMA O OPASNOSTI IZBIJANJA POŽARA

Obzirom na visoke temperature posljednjih dana i prognostičke najave vrlo visokih temperatura u našem području postoji velika vjerovatnoća izbijanja velikih požara na otvorenim prostorima, prvenstveno u šumama te šumskom zemljištu. Stoga u cilju prevencije želimo ponovno podsjetiti građane da je zabranjeno paljenje vatre u blizini šumskog i drugog raslinja, te da je potrebno poduzeti sve mjere opreza kako ne bi došlo do požara i ugrožavanja ljudskih života i materijalnih dobara. Apeliramo na sve građane, poljoprivrednike, izletnike da se pridržavaju zakonskih odredbi, da ne pale vatru na nedozvoljenim mjestima, da ne ostavljaju upaljenu vatru bez nadzora, da ne uništavaju prirodu i okoliš, jer mala nepažnja može izazvati velike posljedice. Za osobe koje pale vatru na otvorenom predviđene su novčane kazne i kaznena odgovornost zbog dovođenja u opasnost života i imovine.
U slučaju nekontroliranog širenja vatre potrebno je odmah o tome obavjestiti nadležne službe na jedan od navedenih brojeva telefona:
VATROGASCI 123
POLICIJA 122
KANTONALNI OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE 121
Apeliramo na građane: ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš, jer samo mala nepažnja može imati nesagledive posljedice!

 

ZAŠTITA OD VELIKIH VRUĆINA – PREPORUKE ZA GRAĐANSTVO

• Koristite hladniji noćni zrak da rashladite svoj dom. Otvorite sve prozore ili rolete tijekom noći i ranih jutarnjih sati kada je vanjska temperatura niža (ako je to moguće). Smanjite količinu vrućeg zraka unutar stana ili kuće. Danju zatvorite prozore i rolete (ako ih imate), naročito one koji su okrenuti prema suncu. Zatvorite sva umjetna svijetla i što je više moguće električnih uredaja.
• Stavite zaslone, draperije, tende na prozore koji dobivaju jutarnje ili popodnevno sunce. Objesite mokre ručnike kako bi rashladili zrak u prostoriji. Ako imate uredaj za rashladivanje (air-conditioning) zatvorite vrata i prozore kako ne bi trošili više energije nego što je potrebno.
• . Važno je piti dovoljno tekućine ali ne naglo.
Klonite se vrućine
• Sklonite se u najhladniju prostoriju Vašeg stana/kuće, posebno noću.
• Izbjegavajte izlazak u najtoplijem dijelu dana.
• Izbjegavajte naporan fizički rad. Ako morate naporno raditi činite to u najhladnije doba dana, što je obično ujutro između 4.00 i 7.00 sati.
• Potražite sjenu.
• Ne ostavljajte djecu ili životinje u parkiranom vozilu niti u hladu, odnosno nikada se ne smiju ostavljati u automobilu bez nadzora.
.Rashladite tijelo i pijte dovoljno tekućine
• Izbjegavati boravak na suncu u razdoblju od 10-17 sati, poglavito djeca, trudnice, starije osobe i srčani bolesnici te bolesnici oboljeli od šećerne bolesti;
• Tuširajte se ili kupajte u mlakoj vodi
• Nosite laganu široku svijetlu odjeću od prirodnih materijala. Ako idete van stavite šešir širokog oboda ili kapu i sunčane naočale

• Pijte redovito vodu i izbjegavajte alkohol i napitke s previše kofeina i šećera. Jedite češće male obroke. Izbjegavajte hranu bogatu bjelančevinama.
Pomozite drugima
• Posjetite obitelj, prijatelje i susjede koji većinu vremena provode sami. Osjetljive osobe mogle bi zatrebati pomoć tijekom vrućih dana.
• Ako je netko koga vi poznajete pod rizikom pomognite mu da dobije savjet i podršku. Starije osobe i bolesnike koji žive sami treba posjetiti barem jednom dnevno.
• Ako uzimaju lijekove, provjerite s liječnikom koji ih liječi kakav utjecaj ti lijekovi mogu imati na termoregulaciju i ravnotežu tekućine u tijelu.
Ako imate zdravstvene probleme
• Držite lijekove na temperaturi ispod 25 o c ili u hladnjaku (pročitajte upute o skladištenju lijeka u uputi o lijeku).
• Tražite savjet liječnika, ako imate neku kroničnu bolest ili uzimăte više lijekova.

Ako se vi ili drugi oko vas osjećaju loše
• Tražite pomoć ako imate vrtoglavicu, slabost, nemoć, tjeskobu ili ste izrazito žedni i imate jaku glavobolju; što prije otiđite u hladniji prostor i mjerite temperaturu;
• Popijte vodu ili voćni sok da nadoknadite tekućinu;
• Smirite se i legnite u rashladenu prostoriju ako imate bolne grčeve, najčešće u nogama, rukama ili trbuhu, često nakon provedenog rada ili vježbe u vrlo vrućem vremenu, pijte tekućinu koja sadrži elektrolite, a u slučaju da grčevi ostanu prisutni duže od jednog sata potrebna je medicinska pomoć;
• Savjetujte se s liječnikom u slučaju drugih tegoba ili ako opisane tegobe duže traju.

 

KANTONALNI OPERATIVNI CENTAR
CIVILNE ZAŠTITE

Novosti

19.08.2019 Srijeda, 07.08.2019.g. Obilazak izvršen sa načelnikom općine Travnik -Admir Hadžiemrić, načelnik op...
08.08.2019 Upučujem iskrene čestitke svim muslimanima građanima Srednjobosanskog kantona i Bosne i Hercegovine ...
31.07.2019 U cilju unapređenja i usklađivanja ekonomske i socijalne politike, odnosno interesa radnika i poslod...
24.07.2019 U sklopu redovnih aktivnosti Ministarstva privrede dana 23. 07. 2019. godine ministar privrede Nisve...
18.07.2019 Vlada je usvojila Zapisnik sa 13. sjednice Vlade Srednjobosanskog Kantona Ministarstvo privrede je...
« Kolovoz 2019 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31