Sjednice Vlade SBK / KSB

01 Prosinac
2017

Priopćenje sa 71.sjednice Vlade KSB 2017.g.Vlada KSB je usvojila Zapisnik sa 70.sjednice.

Usvojen je i Program rada Vlade Kantona Središnja Bosna za 2018. godinu.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada Kantona Središnja Bosna dala suglasnost na mišljenje na Nacrt Zakona o izmjeni Zakona o zdravstvenom osiguranju Federacije Bosne i Hercegovine.

Agencija za privatizaciju je predložila, a Vlada KSB dala suglasnost na Odluku o izvršenju Financijskog plana Agencije za privatizaciju KSB za 2018. godinu.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada KSB je donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Proračuna KSB za poticaje u poljoprivredi (primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji) u 2017. godini, odlukom se izdvaja iznos od 50.000,00 KM, sredstva će biti utrošena za poticaj i potporu izgradnje štalskih objekata poljoprivrednim proizvođačima.
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Proračuna KSB za poticaje u poljoprivredi (primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji) u 2017. godini, odlukom se izdvaja iznos od 37.492,13 KM, sredstva će biti utrošena za poticaj i potporu za izgradnju štalskih objekata poljoprivrednim proizvođačima (10.000,00 KM), potporu projektima u poljoprivedi (25.492,13 KM) i potporu organskoj poljoprivrednoj proizvodnji (2.000,00 KM).
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Proračuna KSB za poticaje u poljoprivredi (pomoć poljoprivrednim preduzećima) u 2017. godini, odlukom se izdvaja iznos od 10.000,00 KM, sredstva će biti utrošena za potporu udruženja - Udruženje građana – proizvođača malina „Zdrava malina“ Gornji Vakuf-Uskoplje.
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Proračuna KSB za poticaje u poljoprivredi (pomoć poljoprivrednoj proizvodnji) u 2017. godini, odlukom se izdvaja iznos od 6.000,00 KM, sredstva iz ove odluke biti će utrošena za ublažavanje štete poljoprivrednim proizvođačima.

Vlada KSB je na prijedlog Ministarstva gospodarstva donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava sa pozicije Sredstva tekuće zalihe Vlade KSB, za sufinanciranje manifestacije “Otvorenje zimske turističke sezone u Kantonu Središnja Bosna”, koja će se održati na Vlašiću u periodu od 22. - 24.12.2017.god., odlukom se izdvaja iznos od 6.000,00 KM, sredstva će biti doznačena Turističkoj zajednici Kantona Središnja Bosna.
- Odluka o izdvajanju sredstava , sa pozicije Transfer – poticaj privredi 2017.(LOT 4 ), za financiranje Međunarodne konferencije, odlukom se izdvaja iznos od 5.000,00 KM, sredstva će biti doznaćena organizatoru Međunarodne konferencije Internacionalnom Univerzitetu u Travniku.

Ministarstvo unutarnjih poslova je predložilo, a Vlada KSB donijela Odluku o izdvajanju sredstava za nabavu opreme za potrebe MUP-a KSB (kućišta sa pripadajućom opremom za stacionarne radare), odlukom se izdvaja iznos od 69.746,00 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „MIBO Komunikacije“ d.o.o. Sarajevo.

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa je predložilo, a Vlada KSB donijela slijedeće odluke:
- Odluka o utrošku sredstava u Drugoj osnovnoj školi, Bugojno namijenjenih rekonstrukciji sale PO Veseloj, i izradu drvarnika u krugu PO Vesela, odlukom se izdvaja iznos od 4.997,77 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču ZR „Neimar“ Bugojno,
- Odluka o davanju suglasnosti za raspisivanje natječaja za upražnjena radna mjesta za nastavno i nenastavno osoblje u osnovnim i srednjim školama.

Na prijedlog Kantonalne uprave za pitanje branitelja, Vlada KSB je donijela Odluku o pokretanju postupka javne nabave ortopedskih pomagala za korisnike braniteljsko invalidske skrbi za 2018. godinu, procjenjena vrijednost nabave iznosi 512.820,00 bez PDV-a.

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu je predložila, a Vlada KSB donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava općini Vitez za sufinanciranje projekta „Sanacija klizišta u naselju Preočica – općina Vitez“, odlukom se izdvaja iznos od 20.000,00 KM za sufinanciranje projekta, sredstva će se doznačiti na depozitni račun općine Vitez,
- Odluka o izdvajanju sredstava općini Busovača, za sufinanciranje sanacije štete na privrednom objektu – štala Senada Kajtaza, odlukom se izdvaja iznos od 4.500,00 KM za sufinanciranje, sredstva će se doznačiti na račun općine Busovača.
- Odluka o izdvajanju sredstava općini Busovača, za sufinanciranje sanacije štete na privrednom objektu – štala Pave Ljubasa, odlukom se izdvaja iznos od 5.497,85 KM za sufinanciranje, sredstva će se doznačiti na račun općine Busovača.

Usvojeno je i Izvješće načelnika općina o utrošku doznačenih sredstava iz Proračuna KSB za općine Gornji Vakuf-Uskoplje i Bugojno, na prijedlog iste uprave.

Vlada KSB je usvojila Izvještaje Odjela interne revizije o praćenju provođenja preporuka javne nabave i izvještaj o praćenju provođenja preporuka o Reviziji ugovora o zakupu poslovnih prostorija.

Data je i suglasnost Ministarstvu unutarnjih poslova KSB za pokretanje postupka izravnog sporazuma za sanaciju krova na zgradi MUP-a, u iznosu od 6.000,00 KM bez uračunatog PDV-a.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada KSB dala suglasnost na mišljenje na Nacrt Administrativnog sporazuma za provođenje Ugovora između Bosne i Hercegovine i Češke Republike o socijalnom osiguranju i Nacrt ugovora između Bosne i Hercegovine i Češke Republike.

Vlada KSB je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke tekuće zalihe Vlade KSB za 2017. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 2.000,00 KM kako slijedi:
   • Udruga zdrav život, ILIDŽA (Škola rukometa Jasmina Mrkonje), potpora za održavanje VI. Rukometnog ljetnog kampa „HTC Vlašić 2017.“, za perspektivne rukometaše, rukometašice i za djecu sa umanjenim sposobnostima, 1.000,00 KM
   • Udruga za promidžbu mininogometa i rekreacije, Vitez (Potpora radu - III. Mjesto na Europskom mininogometnom prvenstvu u Hrvatskoj Među 8. reprezentacija na Europskom mininogometnom prvenstvu u Mađarskoj, Među 8. reprezentacija na Europskom mininogometnom prvenstvu u Češkoj, Među 8. reprezentacija na Europskom mininogometnom prvenstvu u Tunisu) 1.000,00 KM
- Odluka o akontativnoj rapodjeli sredstava za financiranje troškova prijevoza učenika onsovnih škola za 2017. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 249.776,78 KM za IX mjesec školske 2017/2018. godine.
- Odluka o utrošku sredstava i dodjeli ugovora za nabavu i ugradnju radijatora i ostale prateće opreme za centralno grijanje u O.Š. „Kiseljak 1“ Bilalovac, P.Š. „Bilalovac“, odlukom se izdvaja iznos od 14.063,27 KM, sredstva će se dodijeliti najpovoljnijem ponuđaču „Interming“ d.o.o. Sarajevo.
- Odluka o utrošku sredstava i dodjeli ugovora za rekonstrukciju područne škole „Vlahovići“ O.Š. „Turbe“ Turbe, odlukom se izdvaja iznos od 21.964,85 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Kula Mont“ d.o.o. Žepče.
- Odluka o dodjeli ugovora za rekonstrukciju vodovodne mreže u O.Š. „Novi Travnik“ Novi Travnik, odlukom se izdvaja iznos od 19.996,47 KM, a ugovor će se dodijeliti najpovoljnijem ponuđaču „Ganik I.D.A.“ d.o.o. Vitez.
- Odluka o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih za financiranje troškova prijevoza učenika O.Š. „Mehurić“ Mehurići za prvo polugodište nastavne 2017/2018 godine, odlukom se izdvaja iznos od 117.851,64 KM.
- Odluka o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih za financiranje troškova prijevoza učenika O.Š. „Berta Kučera“ Jajce za prvo polugodište nastavne 2017/2018 godine, odlukom se izdvaja iznos od 22.444,06 KM.

Kantonalna uprava za pitanje branitelja je predložila, a Vlada KSB donijela Odluku o preraspodjeli sredstava iz Proračuna KSB za 2017. godinu, u iznosu od 127.300,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva unutarnjih poslova, Vlada KSB je dala suglasnost za pokretanje procedure nabave peći za zagrijavanje zgrade PS Busovača, procjenjena vrijednost nabavke je 6.000,00 KM.

Vlada KSB je na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova donijela slijedeće odluke:
- Odluka o dod jeli ugovora o javnoj nabavci – rekonstrukcija vodovodne i kanalizacijske cijevi u dijelu ulice Poturmahala, općina Travnik, konkurentskim postupkom uz e-aukciju ugovor će se potpisati sa GPD „Teling“ d.o.o. Travnik, sa visinom ponude od 32.841,90 KM,
- Odluka o izdvajanju sredstava za financiranje projekte proširenja mosta u MZ Rankovići, općina Novi Travnik, odlukom se izdvaja iznos od 10.000,00 KM,
- Odluka o izdvajanju i isplati sredstava iz ostvarenih ušteda sredstava Fonda za zaštitu okoliša KSB namijenjenih za zaštitu okoliša za 2017. godinu, odlukom se izdvajaju sredstva kako slijedi:
   • Za odvodnju otpadnih voda na groblju u mjestu Pavić Polje, odobrava se isplata novčanih sredstava na račun Župe Srca Marijina, Skopaljska Gračanica –Humac u iznosu 10.000,00 KM.
   • Za nastavak projekta izgradnje rezervoara Orunj, odobrava se isplata novčanih sredstava Općini Kreševo u iznosu 10.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz ostvarenih ušteda sredstava Fonda za zaštitu okoliša KSB namijenjenih za zaštitu okoliša za 2017. godinu, izdvajaju se novčana sredstva kako slijedi:
   • Za zamjenu kotla za grijanje zgrade HKD Napredak, općina Vitez izdvajaju se sredstva u iznosu od 7.000,00 KM.
   • Za rekonstrukciju vodovodne i kanalizacione mreže ulice Grada Zaprešića, općina Kiseljak izdvajaju se sredstva u iznosu 7.000,00 KM.
   • Za odvodnju otpadnih voda na stadionu NK „Vitez“, općina Vitez izdvajaju se sredstva u iznosu 5.500,00 KM.
   • Za izgradnju vodovoda Didaci MZ Potkraj, općina Travnik izdvajaju se sredstva u iznosu od 3.950,00 KM.
   • Za nastavak izgradnje vodovoda Čabrino brdo-općina Travnik izdvajaju se sredstva u iznosu od 7.000,00 KM
   • Za odvodnju oborinskih voda Vučji put MZ Stari grad, općina Travnik izdvajaju se sredstva u iznosu od 6.000,00 KM.
   • Za zamjenu stolarije kazališne dvorane u sklopu Hrvatskog doma, općina Vitez izdvajaju se sredstva u iznosu od 4.000,00 KM.
   • Za nastavak izgradnje kanalizacione mreže „Podolac“ MZ Nova Bila, općina Travnik izdvajaju se novčana sredstva u iznosu od 5.000,00 KM.
   • Za izgradnju vodovoda „Čekrk“ MZ Buselji, općina Busovača, izdvajaju se sredstva u iznosu od 4.000,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva financija, Vlada KSB je donijela Odluku o određivanju osnovice za plaću za mjesec studeni 2017. godine, osnovica za obraćun plaće za mjesec studeni 2017. godine, za sve zaposlenike u kantonalnim organima državne službe te osnovnom i srednjem obrazovanju iznosi 250,00 KM.

 

Pročitano 2021 puta

Novosti

05.09.2019 JAVNI POZIV za uvid radi izjašnjenja u Idejne projekte: JAVNI POZIV - općina KreševoJAVNI POZIV - o...
03.09.2019 U zgradi Vlade Srednjobosanskog kantona uspješno je održana obuka “Upravljanje projektnim ciklusom i...
03.09.2019 U hotelu Vezir Palaca na Starom gradu u Travniku održana je konferencija o projektu BuHAWK17.Podržan...
30.08.2019 ČESTITKA   U povodu Nove Hidžretske 1441. godine upućujem svim građanima islamske vjeroispovj...
19.08.2019 Srijeda, 07.08.2019.g. Obilazak izvršen sa načelnikom općine Travnik -Admir Hadžiemrić, načelnik op...
« Rujan 2019 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30