Novosti / Obavještenja

29 Travanj
2020

Nove Naredbe Federalnog štaba civilne zaštite i produžen rok primjene za određene Naredbe do 15. maja 2020. godineNaredba br.:12-40-6-148-149/20 - o raspodjeli medicinske opreme kliničkim centrima i kantonalnim štabovima civilne zaštite

Naredba br.: 12-40-6-148-151/20 - o raspodjeli medicinskih sredstava

Naredba br.: 12-40-6-18-154/20 - o dozvoli rada trgovina na veliko i malo koje vrše promet svih vrsta proizvoda, uslužnih djelatnosti, malih obrta u smislu zakona o obrtu i srodnim djelatnostima izvan tržnih centara

Naredba br.: 12-40-6-148-143-1/20 - odnosi se na dopunu ranije Naredbe, gdje se iza tačke 2. dodaje nova tačka 3. koja glasi: "Osobama starijim od 65 godina i mlađim od 18 godina dozvoljeno je svekodnevno kretanje u vozilima" i produženju primjene naredbe do 15. 5. 2020. godine (Naredba koja se dopunjuje br.: 12-40-6-148-143/20 od 24.4.2020.)

Naredba br.: 12-40-6-148-155/20 - o zabrani okupljanja na području Federacije BiH za više od 5 osoba najednom mjestu i o zabrani kretanja na području Federacije BiH u vremenu od 22,00 naveče do 05,00 sati ujutro. Ova Naredba se primjenjuje na dane 1., 2. i 3. maj 2020. godine

Naredba br.: 12-40-6-148-156/20 - naređuje se menadžmentima zdravstvenih ustanova da obavljanje zdravstvene djelatnosti organizuju u skladu sa epidemiološkom situacijom COVID-19. 

Naredba br.: 12-40-6-148-5-2/20 - produženi rok primjene Naredbe o funkcionisanju kantonalnih operativnih centara  (Naredba br.: 12-40-6-148-5/20 i br.: 12-40-6-148-5-1/20)

Naredba br.: 12-40-6-148-2-1/20 - produženi rok primjene o aktiviranju kantonalnih, općinskih/ gradskih štabova civilne zaštite    (Naredba br.: 12-40-6-148-2/20) 

Naredba br.: 12-40-6-148-109-2/20 - produženi rok primjene Naredba o izuzimanju poljoprivrednih proizvođača i trgovina poljoprivredne opreme iz naredbi o zabrani rada i kretanja na prostoru FBiH    (Naredba br.: 12-40-6-148-109/20 i br.: 12-40-6-148-109-1/20)

Naredba br.: 12-40-6-148-146/20 - produženi rok primjene Naredbe o korištenju lične zaštiteo korištenju lične zaštite    (Naredba br.: 12-40-6-148-146/20)

Naredba br.: 12-40-6-148-146-2/20 - produženi rok primjene Naredba kantonalnim i gradskim i općinskim štabovima da ne donose odluke koje nisu usaglašene sa FŠCZ   (Naredba br.: 12-40-6-148-64/20 i br.: 12-40-6-148-64-1/20)

Naredba br.: 12-40-6-148-59-2/20 - produžen rok primjene primjene Naredba za policijske službenikeprimjene Naredba za policijske službenike     (Naredba br.: 12-40-6-148-59/20 i br.: 12-40-6-148-59-1/20)

Naredba br.: 12-40-6-148-46-2/20 - produženi rok primjene Naredba za zabranu rada privatnih stomatoloških ordinacija i zubotehničkih laboratorija u FBiH  (Naredba br.: 12-40-6-148-46/20 i br.: 12-40-6-148-46-1/20)

Naredba br.: 12-40-6-148-24-1-2/20 - produženi rok primjene Naredbe za osiguranja trijažnih punktova (Naredba br.:12-40-6-148-24/20, br.: 12-40-6-148-24-1/20 i br.: 12-40-6-148-24-1-1/20)

Naredba br.: 12-40-6-148-41-2/20 - produženi rok primjene Naredba zdravstvenim ustanovima za otvoranje telefonske linije za građane          (Naredba br.: 12-40-6-148-41/20 i br.: 12-40-6-148-41-1/20)

Naredba br.: 12-40-6-148-21-2/20 - produženi rok primjene Naredbe kantonalnim kriznim štabovima zdravstva da izvrše preraspodjelu radnog vremena, zdravstvenih radnika, zdravstvenih saradnika i ostalih uposlenih u zdravstvenim ustanovama    (Naredba br.: 12-40-6-148-21/20 i br.: 12-40-6-148-21-1/20)

Naredba br.: 12-40-6-148-25-1-2/20 - produženi rok primjene Naredbe za obustavu javnog prijevoza    (Naredba br.: 12-40-6-148-25/20, br.: 12-40-6-148-25-1/20 i br.: 12-40-6-148-25-1-1/20)

Naredba br.: 12-40-6-148-20-2/20 - Produženi rok primjene Naredbe općinskim/gradskim štabovima civilne zaštite o mobilizaciji ljudstva, opreme i sredstava iz sastava odgovarajućih specijaliziranih jedinica civilne zaštite     (Naredba br.: 12-40-6-148-20/20 i br.: 12-40-6-148-20-1/20)

 

 

 

 

Pročitano 1517 puta

Novosti

14.07.2020 Daljinar za autobusne linije u Federaciji Bosne i Hercegovine (područje Srednjobosanskog kantona)...
10.07.2020 Ministarstvo privrede Srednjobosanskog kantona na osnovu dostavljenih prijava pravih i fizičkih lica...
06.07.2020 DANA 11.07.2020.GODINE (SUBOTA) U OPĆINAMA NA PODRUČJU KANTONA SREDIŠNJA BOSNA U 12:00 ĆE SE OGLASIT...
30.06.2020 Ministar privrede SBK gospodin Nisvet Hrnjić danas je sa saradnicima posjetio načelnika Općine Dobre...
30.06.2020 Predstavnici MRK Sloga, Gornji Vakuf – Uskoplje, posjetili su premijera Srednjobosanskog kantona Tah...
« Srpanj 2020 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31